Restafval

De inzameling van huisvuil gebeurt 2-wekelijks in grijze containers met chip. De afrekening van uw afval verloopt volledig automatisch, via uw persoonlijke DifTar-rekening.

Informatie over uw DifTar-aanrekening vindt u hier.

Nieuwe inwoners kunnen afvalcontainers aanvragen via het e-loket (zie onder) of aan de balie wonen. 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Ecowerf via het gratis nummer 0800 97 0 97.

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.