Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers

Opvangplaatsen

Momenteel (zomer 2017) worden 25 personen gehuisvest op 5 verschillende locaties binnen de deelgemeenten Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee. Een maatschappelijk assistente van het OCMW en een tiental vrijwilligers begeleiden deze personen.

De bewoners leren Nederlands en hun kinderen lopen school. Zodra hun statuut (en hun taalkennis) het toelaten zoeken zij werk en een eigen woonst.

Sedert eind 2016 worden in het LOI hoofdzakelijk recent erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers met een hoge kans op erkening opgevangen.

Bent u een asielzoeker en hebt u materiële hulp nodig, dan kunt u zich wenden tot uw OCMW. Het OCMW organiseert namelijk lokale opvanginitiatieven (LOI). Dat zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat u zelf kunt instaan voor uw dagelijkse basisbehoeften. U krijgt van het OCMW ook sociale en medische begeleiding.

Het grote voordeel van een LOI is dat u als asielzoeker dichtbij uw OCMW wordt opgevangen en zo beter begeleid wordt door uw maatschappelijk werker.

Voorwaarden

Enkel asielzoekers waarvan de asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven.

Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Hoe aanvragen

In principe verblijft u als asielzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kunt u doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). U bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als asielzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan dan moet u de woning van het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.