Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Opvangplaatsen

Momenteel (zomer 2017) worden 25 personen gehuisvest op 5 verschillende locaties binnen de deelgemeenten Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee. Een maatschappelijk assistente van het OCMW en een tiental vrijwilligers begeleiden deze personen.

De bewoners leren Nederlands en hun kinderen lopen school. Zodra hun statuut (en hun taalkennis) het toelaten zoeken zij werk en een eigen woonst.

Sedert eind 2016 worden in het LOI hoofdzakelijk recent erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers met een hoge kans op erkening opgevangen.

Het OCMW organiseert lokale opvanginitiatieven (LOI) voor verzoekers om internationale bescherming. LOI's zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker zelf kan instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW geeft ook sociale en medische begeleiding.

Voorwaarden

Enkel verzoekers om internationale bescherming (verzoekers) waarvan de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven. En alleen in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Hoe aanvragen

In principe verblijft u als verzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kunt u doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). U bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als verzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan moet u de woning van het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.