Sociale correctie DifTar

Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien. Deze tegemoetkoming wordt toegekend per aansluitpunt en verwerkt als tegoed op de DifTar-rekening van Ecowerf.

De gemeente voorziet een sociale correctie van 50,00 euro per jaar voor volgende categorieën:

  • gezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar;
  •  inwoners die om medische redenen, bv. urinaire incontinentie, stoma, peritoneale dialyse of andere aandoeningen die door hun aard een verhoogde afvalproductie tot gevolg hebben;
  • leefloners, inwoners die steun ontvangen van het OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat, inwoners in budgetbeheer bij het OCMW en inwoners die genieten van een sociaal educatieve toelage.

Inwoners die om medische redenen een verhoogde afvalproductie tot gevolg hebben, dienen een medisch attest in te dienen bij de dienst Senioren van het OCMW om van deze tegemoetkoming te kunnen genieten. Voor alle andere categorieën wordt de terugbetaling automatisch verleend.

Voor de andere categorieën gebeurt de sociale correctie automatisch. Voor gezinnen met kinderen tot 2 jaar gebeurt de verrekening in het begin van het kalenderjaar dat het kind 1 en 2 wordt.

Door Kind en Gezin erkende kinderopvanginitiatieven ontvangen een tegemoetkoming van 30,00 euro voor gezinsopvang of 60,00 euro voor groepsopvang.

De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe ”de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”. Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien.