Sociaal educatieve toelage

Jaarlijks kent het OCMW een premie toe aan gezinnen of alleenstaanden die schoolgaande kinderen hebben en aan bijkomende onderstaande voorwaarden voldoen:

1. de kinderen zijn gedomicilieerd bij de aanvrager in Oud-Heverlee

2. het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2 jaar geleden mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag

Indien uw huidig inkomen lager is dan het inkomen van 2 jaar terug, wordt rekening gehouden met uw huidig inkomen.

Voor de berekening van het aantal personen ten laste wordt rekening gehouden met de gezinstoestand op 1 september van het aanvraagjaar.

Hoe vraagt u deze premie aan ?

U vult een aanvraagformulier in, te bekomen op het OCMW of in bijlage.

Daarbij voegt u een aanslagbiljet van de inkomsten van 2 jaar geleden.

U vraagt begin september een bewijs van inschrijving in de school van de kinderen.

Dit alles dient u uiterlijk op 31 december van het aanvraagjaar in bij het OCMW van Oud-Heverlee.

De premie bedraagt:

  • 30,00 euro voor een kind in het kleuteronderwijs
  • 40,00 euro voor een kind in het lager onderwijs
  • 75,00 euro voor een kind in het middelbaar onderwijs
  • 100,00 euro voor een kind in het hoger onderwijs