Sociaal educatieve toelage

Jaarlijks kent het OCMW een premie toe aan gezinnen of alleenstaanden die schoolgaande kinderen hebben en aan bijkomende onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. U bent een gezin/alleenstaande waarvan minstens één ouder/opvoeder gedomicilieerd is in Oud-Heverlee en de kinderen minstens 50 % van de tijd in Oud-Heverlee verblijven
  2. het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2 jaar geleden mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Indien uw huidig inkomen lager is dan het inkomen van 2 jaar terug, wordt rekening gehouden met uw huidig inkomen. 
  3. Of u heeft recht op verhoogde tegemoetkoming op het moment van de aanvraag.
  4. Indien u of uw gezin waarvan minimum 1 persoon in budgetbegeleiding, budgetbeheer , schuldbemiddeling (bij OCMW Oud-Heverlee) en/of collectieve schuldenregeling is, heeft u ook recht.

Hoe vraagt u deze premie aan ?

U vult een aanvraagformulier in te bekomen op het OCMW of in bijlage.

Daarbij voegt u een aanslagbiljet van de inkomsten van 2 jaar geleden of een attest van verhoogde tegemoetkoming.

Enkel voor meerderjarige schoolgaande kinderen dient u inschrijvingsbewijs van de school toe te voegen.

De premie bedraagt:

  • 40,00 euro voor een kind in het kleuteronderwijs
  • 50,00 euro voor een kind in het lager onderwijs
  • 85,00 euro voor een kind in het middelbaar onderwijs
  • 110,00 euro voor een kind in het hoger onderwijs

De aanvraag kan het ganse schooljaar gebeuren (01/9 tot 30/06) maar er zal maar 1 keer per schooljaar en per kind een toelage toegekend worden.