Sociaal educatieve toelage

Zoals de vorige jaren zal het OCMW een toelage toekennen aan gezinnen of alleenstaanden die schoolgaande kinderen hebben en aan bijkomende onderstaande voorwaarden voldoen. Er zijn enkele wijzigingen in het reglement.

Voorwaarden

  • U bent een gezin/alleenstaande waarvan minstens één ouder/opvoeder gedomicilieerd is in Oud-Heverlee en de kinderen minstens 50 % van de tijd in Oud-Heverlee verblijven.
  • U of minimum 1 gezinslid heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming.
  • Indien u of uw gezin waarvan minimum 1 persoon in budgetbegeleiding, budgetbeheer , schuldbemiddeling (bij OCMW Oud-Heverlee) en/of collectieve schuldenregeling is, heeft u ook recht.
  • U bent een gezin/alleenstaande waarvan het recht op verhoogde tegemoetkoming nog niet werd onderzocht maar waarvan de sociale dienst vaststelt dat het inkomen lager ligt dan het jaarlijks geïndexeerd grensbedrag van de verhoogde tegemoetkoming van de verhoogde tegemoetkoming. U kan op basis van deze toekenningsregel slechts éénmaal de toelage bekomen.

Hoe vraagt u deze toelage aan ?

  • U vult het aanvraagformulier volledig in, ondertekent het en bezorgt het aan de sociale dienst. U heeft recht op 1 toelage per schooljaar.

Het formulier is aan te vragen via telefoon of vindt u in de bijlagen. U kan ook het contactformulier van het digitaal loket invullen.

  • Een extra bewijs wordt toegevoegd:
    • o Voor meerderjarige schoolgaande kinderen: een inschrijvingsbewijs van de school.
    • o Indien de kinderen geen domicilie hebben in Oud-Heverlee: een bewijs dat de kinderen minstens 50 % van de tijd in de gemeente verblijven.

Bedrag van toelage

voor een kind in het kleuteronderwijs: € 40

voor een kind in het lager onderwijs: € 50

voor een kind in het middelbaar onderwijs: € 85

voor een kind in het hoger onderwijs: € 110

Hoe contact opnemen?

U kan steeds bij de sociale dienst van het OCMW terecht na afspraak, via het telefoonnummer 016/38 88 90, via het emailadres socialedienst@ocmw.oud-heverlee.be of per post op het adres Gemeentestraat 10 te 3054 Vaalbeek.