Verwarmingsfonds

Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.

 

Wie kan de toelage aanvragen?

U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:

  • - huisbrandolie
    • - verwarmingspetroleum (type c)

- bulkpropaangas

En u behoort tot één van de volgende categorieën:

  • - categorie 1: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en

 invaliditeitsverzekering

  • - categorie 2: gezinnen met een laag inkomen

- categorie 3: personen met schuldenoverlast

Hoe vraagt u de toelage aan?

U dient in ieder geval de volgende documenten voor te leggen:

  • - een kopie van uw identiteitskaart
    • - een kopie van de leveringsfactuur
    • - indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft.

- voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of een attest van de schuldbemiddelaar

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00 per jaar.