Nachtzorg

Nachtzorg kan belangrijk zijn voor zorgbehoevende personen opdat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Ook ter ondersteuning van mantelzorgers is nachtzorg belangrijk, zij hebben nood aan rustpunten om de zorg vol te houden.

Iedereen met een zorgbehoefte, ongeacht de leeftijd, kan beroep doen op nachtzorg. Prioriteit wordt gegeven aan:

  • - Zwaar zorgbehoevenden met een langdurige chronische aandoening.
  • - Personen in een palliatieve situatie.
  • - Personen met dementie.
  • - Personen met een handicap
  • - Personen met een psychische problematiek


Deze nachtzorg moet zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de zorgbehoevende en de mantelzorgers. Afhankelijk van de situatie kan er beroep gedaan op verschillende mogelijkheden:

- Nachtoppas door een vrijwilliger

Een vrijwilliger komt 's nachts bij u thuis. Een vrijwilliger kan aangevraagd worden via de thuisoppasdiensten van de mutualiteiten (zie pg. 13). Het accent ligt hier vooral op sociale aanwezigheid en veiligheid. U betaalt voor deze nachtzorg bij:

- Oppasdienst Seniorama: € 24,30 per nacht en € 2,8 per bijkomend uur

- Oppasdienst CM: € 26 per nacht

- Oppasdienst Socialistische mutualiteit: € 25 per nacht (max. 9u)

- Oppasdienst Solidariteit voor het gezin: € 2,50 per uur (min. 10u)

- Nachtzorg door een verzorgende

Een gediplomeerde verzorgende komt 's nachts bij u thuis. Nachtzorg kan aangevraagd worden via de diensten voor gezinszorg. U betaalt hiervoor € 30 per begonnen nacht.

 

Familiehulp Landelijke Thuiszorg 
016 29 81 30 016 24 20 93 
leuven@familiehulp.be nachtzorg.vlaamsbrabant@ons.be 

Thuishulp socialistische mutualiteit
016 24 20 93 
nachtzorg.vlaamsbrabant@ons.be 

Sommige mutualiteiten geven een tussenkomst.