Diensten vervoer personen

In onze regio kan u, indien u zich moeilijk kan verplaatsen, beroep doen op een van de drie volgende organisaties:

Minder Mobielen Centrale Leuven (MMC) http://vzwmobiel.be/mmc/ 

Dienst aangepast vervoer Leuven http://vzwmobiel.be/dav/ 

Vervoerdienst Christelijke mutualiteit http://cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/vervoer/Leuven/cm-vervoerdienst.jsp

 

Minder Mobielen Centrale Leuven (MMC)

zie vzwmobiel.be/mmc/ of bel 016/29 01 21

De Minder Mobielen Centrale Leuven werkt met vrijwillige chauffeurs.

De Minder Mobielen Centrale Leuven vervoert personen:
- die zelf niet met de auto rijden
- die geen familielid of kennis ter beschikking hebben om te rijden
- voor wie het openbaar vervoer ook geen oplossing biedt. 

Wie vervoert de Minder Mobielen Centrale Leuven niet?
- de vervoerdienst staat niet in voor ziekenvervoer of rolstoelvervoer
- rolstoelgebruikers worden doorverwezen naar de Dienst Aangepast vervoer (zie vzwmobiel.be/dav/ of bel 016 20 53 83) 

De chauffeurs rijden zeven dagen op zeven. Een rit moet minsten twee werkdagen op voorhand besteld worden door telefonisch contact op te nemen met de MMC op het nummer 016 29 01 21, elke werkdag tussen 13.30 en 16.00 uur. 

U dient het vertrekuur en het volledige adres van de bestemming door te geven. Per vervoerd lid kan één begeleider gratis mee. De chauffeur wacht maximaal een half uur ter plaatse. Indien de chauffeur u na uw bezoek ook moet terugbrengen, wordt dit bij de reservatie al afgesproken. 

U kan ook voor vaste ritten reserveren indien u gedurende een bepaalde periode steeds naar dezelfde bestemming moet (bijvoorbeeld dagelijks op hetzelfde uur naar de kinesist of wekelijks op dezelfde dag en hetzelfde uur naar de kapper). De Minder Mobielen Centrale zoekt een vaste chauffeur voor die ritten. Vergeet de dienst niet te verwittigen wanneer de ritten niet meer nodig zijn. U betaalt de ritvergoeding contant aan de chauffeur. 

Voor een rit tot tien kilometer betaalt u 4,00 euro. Elke extra kilometer kost 0,30 euro. De kilometerteller begint te lopen van aan de woonplaats van de chauffeur. 

Teneinde kosten te vermijden kan u de reservatie tot één dag voor vertrek elke werkdag tussen 13.30 en 16.00 uur telefonisch annuleren. Als u een annulatie meldt na 16.00 uur, minder dan één werkdag voor de aangevraagde rit, zal die u worden aangerekend. 

Hoe lid worden?
Uw belastbaar inkomen
- ligt niet hoger dan 1.635,00 euro voor een alleenstaande
- ligt niet hoger dan 2.180,00 euro voor samenwonenden
(=1/12 van het jaarlijks belastbaar inkomen) 

U dient het inschrijvingsformulier in te vullen. Dit formulier kan u telefonisch aanvragen op 016 29 01 21.

Het lidgeld bedraagt 8,00 euro per jaar. Daarmee bent u ineens ook verzekerd tijdens de autoritten. Indien u pas lid wordt na 30 juni van het lopende jaar betaalt u 4,00 euro.Dienst Aangepast Vervoer (DAV) Leuven http://vzwmobiel.be/dav/dav/


Vervoert voornamelijk rolstoelgebruikers in hun rolstoel en hun begeleiders. Een begeleider kan geen rolstoelgebruiker zijn. Een minderjarig kind kan geen gratis begeleider zijn.

Een voorwaarde is dat u en uw begeleider lid zijn van deze dienst en het reglement respecteren. Om veiligheidsredenen moet de dienst ten allen tijde weten welke personen zich in het busje bevinden. Lid worden is volledig kosteloos. U dient het inschrijvingsformulier in te vullen. U kan dit telefonisch aanvragen op 016 20 53 83.

U moet minimaal twee werkdagen op voorhand een rit aanvragen. Dit kan door telefonisch contact te nemen met de DAV op het nummer 016 20 53 83. U kan elke werkdag bellen tussen 13.30 en 16.00 uur om ritten aan te vragen of te wijzigen.

U betaalt enkel de kilometers die u in de bus zit.
- Van 1 tot 10 km wordt een tabel gehanteerd, beginnend met 3,00 euro voor 1 km, oplopend tot 7,00 euro voor 10 km. 
- Vanaf 11 km geldt het volgende:
vaste instapkost: 2,00 euro + kilometervergoeding: 
- weekdagen:
 van 1 tot 50 km: 0,50 euro per gereden km
 van 51 tot 100 km: 1,50 euro per gereden km
 vanaf 101 km: 2,00 euro per gereden km 
- weekend:
 van 1 tot 50 km: 0,50 euro per gereden km
 van 51 tot 100 km: 0,75 euro per gereden km
 vanaf 101 km: 0,75 euro per gereden km 

U kan de prijs niet delen door het aantal personen die zich in de auto bevinden. Iedereen betaalt individueel. 

Vervoerdienst van de Christelijke Mutualiteit

zie cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/vervoer/Leuven/cm-vervoerdienst.jsp


Vrijwilligers vervoeren met hun eigen wagen ouderen, personen met een handicap of rolstoelgebonden personen naar hun bestemming en terug. Ze helpen bij het in- en uitstappen. Deze dienst verzorgt geen dringend vervoer van personen die ernstig ziek zijn of liggend of met een elektronische rolwagen moeten vervoerd worden. 

U betaalt de chauffeur 0,35 euro per gereden kilometer (met een minimum van 5,00 euro). 

Vraag een rit een week op voorhand aan op 016 35 95 05.