Thuiszorg door externe diensten

Thuisverpleging


Indien u regelmatig verzorging nodig heeft (inspuitingen, verbanden, ochtend- of avondtoilet,…) kan u beroep doen op een verple(e)g(st)er die u thuis komt verzorgen. 

In onze regio 


Wit-gele kruis 
Tervuursesteenweg 184
3060 Bertem
016 39 31 30 
bertem@wgkvlb.be

 


Thuisverpleging Meerdael cvba
Onze Lieve Vrouwstraat 18
3054 Vaalbeek
0496 34 75 65
info@thuisverpleging-meerdael.be
www.thuisverpleging-meerdael.be

 


Thuisverpleging Oud-Heverlee
Dorpsstraat 51
3050 Oud-Heverlee
0473 47 23 52 

 

Thuisverpleging Gerda Devijver
Sint-Annastraat 26
3050 Oud-Heverlee
0496 99 18 94
gerda.devijver26@gmail.com


Thuisverpleging M. Blockx
Milsestraat 47
3053 Haasrode
016 25 06 26
0475 31 07 76
may.blockx@gmail.com

 

Bejaardenhulp


De verzorgende helpt bij het gewone huishoudelijke werk (koken, verstellen, wassen, strijken, poetsen) en bij de gewone hygiënische verzorging en doet de nodige boodschappen.
De prijs is afhankelijk van het inkomen. 

In onze regio


Familiehulp
Martelarenlaan 6a 
3010 Leuven
016 29 81 30
leuven@familiehulp.be

 

Landelijke Thuiszorg 
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal
016 24 49 70
lt.hageland@ons.be

 

Solidariteit voor het gezin
Minderbroedersstraat 30
3300 Tienen
016 78 15 10

 

Thuisoppasdiensten


Christelijke Mutualiteit

Thuisoppas door vrijwilligers bij personen met een handicap, chronisch zieken of hulpbehoevende bejaarden. De oppas gebeurt in een thuissituatie. Ook nachtoppas is mogelijk.
CM biedt dagoppas tegen het voordeeltarief van € 2,60 per uur. Voor een nacht oppas betaalt u € 25,00.
CM Leuven
Platte-Lostraat 541
3010 Leuven
016 35 95 05
thuiszorgcentrum.leuven@cm.be 


Solidariteit voor het gezin

Thuisoppas bij ouderen, personen met een handicap en chronisch zieken. U betaalt aan de vrijwilliger een onkostenvergoeding van € 2,50 per uur.
Solidariteit voor het Gezin
Afdeling Tienen
Minderbroedersstraat 30
3300 Tienen
016 78 15 10 


Personenalarm
Vele senioren, gehandicapten of alleenstaande personen wensen graag zelfstandig te blijven wonen. Een personenalarmtoestel kan dan een perfecte uitkomst bieden. U draagt het toestel met een halssnoer of rond uw pols. In een noodsituatie kan u op de knop van het toestel drukken, waardoor familie of de centrale verwittigd wordt. Het feit dat men steeds iemand kan bereiken die hulp kan bieden, geeft zowel de gebruiker als zijn omgeving een veilig gevoel. 

Voor het aanvragen van een personenalarm kan u terecht bij uw mutualiteit, een lijst van firma’s die een personenalarm aanbieden is ter beschikking op het OCMW. 


Samana

Samana (vroegere ziekenzorg) is er voor zieken en/of hulpbehoevende oudere personen en hun partner. 
Samana doet regelmatig ziekenbezoeken en organiseert vormingsdagen, daguitstappen,
ontspanningsnamiddagen en feesten. 

Het doel van samana is ervoor te zorgen dat zieken en oudere hulpbehoevenden niet geïsoleerd geraken en zich integreren in het sociale leven. 


In onze regio

Vaalbeek - Oud-Heverlee 
Greta Dereymaeker
Don Boscolaan 28a
3050 Oud-Heverlee
016 47 06 20

Blanden 
Rita Daniëls
Brainestraat 35
3052 Blanden
016 40 17 38

Haasrode
Marie-Louise Vanderperren
Blandenstraat 104
3053 Haasrode
016 40 32 87

Aangepast vervoer 


Minder Mobielen Centrale (MMC) Leuven

De Minder Mobielen Centrale Leuven werkt met vrijwillige chauffeurs en kantoormedewerkers. Dit zijn personen die een stukje van hun vrije tijd invullen met het bevorderen van de mobiliteit van anderen, net omdat zij beseffen dat mobiel zijn zo belangrijk is.

De Minder Mobielen Centrale Leuven vervoert personen die:
- zelf niet met de auto rijden
- niet altijd zomaar een familielid of kennis ter beschikking hebben om te rijden
- voor wie het openbaar vervoer ook geen oplossing biedt. 

Wie vervoert de Minder Mobielen Centrale Leuven niet?
- de vervoerdienst staat niet in voor ziekenvervoer of rolstoelvervoer
- rolstoelgebruikers worden doorverwezen naar de Dienst Aangepast vervoer (016 20 53 83) 

De chauffeurs rijden zeven dagen op zeven. Een rit moet minsten twee werkdagen op voorhand besteld worden door telefonisch contact op te nemen met de MMC op het nummer 016 29 01 21, elke werkdag tussen 13.30 en 16.00 uur. 

U dient het vertrekuur en het volledige adres van de bestemming door te geven. Er kan ook één begeleider per vervoerd lid gratis mee. De chauffeur wacht maximaal een half uur ter plaatse. Indien de chauffeur u na uw bezoek ook moet terugbrengen wordt dit bij de reservatie al afgesproken. 

U kan ook voor vaste ritten reserveren indien u gedurende een bepaalde periode steeds naar dezelfde bestemming moet (bijvoorbeeld dagelijks op hetzelfde uur naar de kinesist of wekelijks op dezelfde dag en hetzelfde uur naar de kapper). De Minder Mobielen Centrale zoekt een vaste chauffeur voor die ritten. Vergeet de dienst niet te verwittigen wanneer de ritten niet meer nodig zijn. U betaalt de ritvergoeding contant aan de chauffeur. 

Voor een rit tot tien kilometer betaalt u 4,00 euro. Elke extra kilometer kost 0,30 euro. De kilometerteller begint te lopen van aan de woonplaats van de chauffeur. 

Een rit kan enkel telefonisch geannuleerd worden tot één werkdag voor vertrek en dit elke werkdag tussen 13.30 en 16.00 uur, zo vermijdt u de kosten van een annulering. Als u een annulatie meldt na 16.00 uur, minder dan één werkdag voor de aangevraagde rit, zal die u worden aangerekend. 

Hoe lid worden?
Uw belastbaar inkomen
- ligt niet hoger dan 1.635,00 euro voor een alleenstaande
- ligt niet hoger dan 2.180,00 euro voor samenwonenden
(=1/12 van het jaarlijks belastbaar inkomen) 

U dient het inschrijvingsformulier in te vullen. Dit formulier kan u telefonisch aanvragen op 016 29 01 21.

Het lidgeld bedraagt 8,00 euro per jaar. Daarmee bent u ineens ook verzekerd tijdens de autoritten. Indien u pas lid wordt na 30 juni van het lopende jaar betaalt u 4,00 euro.Dienst Aangepast Vervoer (DAV) Leuven


Vervoert voornamelijk rolstoelgebruikers in hun rolstoel en hun begeleiders. Een begeleider kan geen rolstoelgebruiker zijn. Een minderjarig kind kan geen gratis begeleider zijn.

Een voorwaarde is dat u en uw begeleider lid zijn van deze dienst en het reglement respecteren. Om veiligheidsredenen moet de dienst ten allen tijde weten welke personen zich in het busje bevinden. Lid worden is volledig kosteloos. U dient het inschrijvingsformulier in te vullen. U kan dit telefonisch aanvragen op 016 20 53 83.

U moet minimaal twee werkdagen op voorhand een rit aanvragen. Dit kan door telefonisch contact te nemen met de DAV op het nummer 016 20 53 83. U kan elke werkdag bellen tussen 13.30 en 16.00 uur om ritten aan te vragen of te wijzigen.

U betaalt enkel de kilometers die u in de bus zit.
- Van 1 tot 10 km wordt een tabel gehanteerd, beginnend met 3,00 euro voor 1 km, oplopend tot 7,00 euro voor 10 km. 
- Vanaf 11 km geldt het volgende:
vaste instapkost: 2,00 euro + kilometervergoeding: 
- weekdagen:
 van 1 tot 50 km: 0,50 euro per gereden km
 van 51 tot 100 km: 1,50 euro per gereden km
 vanaf 101 km: 2,00 euro per gereden km 
- weekend:
 van 1 tot 50 km: 0,50 euro per gereden km
 van 51 tot 100 km: 0,75 euro per gereden km
 vanaf 101 km: 0,75 euro per gereden km 

U kan de prijs niet delen door het aantal personen die zich in de auto bevinden. Iedereen betaalt individueel. 

Vervoerdienst van de Christelijke Mutualiteit
Vrijwilligers vervoeren met hun eigen wagen ouderen, personen met een handicap of rolstoelgebonden personen naar hun bestemming en terug. Ze helpen bij het in- en uitstappen. Deze dienst verzorgt geen dringend vervoer van personen die ernstig ziek zijn of liggend of met een elektronische rolwagen moeten vervoerd worden. 

U betaalt de chauffeur 0,35 euro per gereden kilometer (met een minimum van 5,00 euro). 

Vraag een rit een week op voorhand aan op 016 35 95 05.