Wat als thuiszorg niet meer kan ?

Dagverzorgingscentrum


Een dagverzorgingscentrum kan deel uitmaken van een woonzorgcentrum, maar dit is niet noodzakelijk.
Een dagverzorgingscentrum biedt opvang en verzorging overdag. Het centrum neemt dus tijdelijk de opvang en zorg over van de mensen die normaal thuis voor u zorgen (mantelzorgers of thuisverplegers). 
U kan één of meerdere dagen of uren per week naar een dagverzorgingscentrum gaan. Het personeel in het centrum kan u helpen bij het wassen en de verzorging, u wordt er verpleegd, het centrum organiseert activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten en u vindt er sociale contacten.

U kan in een dagverzorgingscentrum een warme maaltijd eten. Het dagverzorgingscentrum biedt ook vervoer aan van en naar het centrum tot bij u huis. Dit biedt een oplossing als u thuis wilt blijven wonen, maar er niet elke dag iemand bij u langs kan komen voor verzorging of andere ondersteuning. 

Al wie 65 jaar of ouder is, kan terecht in een dagverzorgingscentrum. U gaat er bijvoorbeeld naartoe als u bepaalde dagen of uren geen verzorging thuis kunt krijgen of als de personen die thuis voor u zorgen aan rust toe zijn. Een dagverzorgingscentrum is niet geschikt voor wie zware medische verzorging en begeleiding nodig heeft. 

Centrum voor kortverblijf 


Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen vanaf 65 jaar. Als oudere verblijft u er dag en nacht of alleen ‘s nachts. U kan er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar in hetzelfde centrum. 
Een centrum van kortverblijf is verbonden aan een woonzorgcentrum, soms ook aan een centrum voor herstelverblijf. Ze worden erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

De dienstverlening is er grotendeels dezelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf: u krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met de andere bewoners. 

Het centrum voor kortverblijf is een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum.
Een kortverblijf kan nodig zijn als de personen die u normaal thuis verzorgen dit een tijdje niet meer kunnen, als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn, of ziek zijn. Een centrum voor kortverblijf kan ook een oplossing bieden als u een tijdje meer verzorging dan normaal nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer u gevallen bent of in crisissituaties. Een centrum voor kortverblijf biedt dus een adempauze aan de mantelzorger. 

Serviceflat of assistentiewoning


In een serviceflatgebouw of groep van assistentiewoningen huurt u een individuele flat waar u zelfstandig woont. Zo’n flat heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn geen trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen,…
U kunt er, als u dat wil, ook beroep doen op gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes waar u de andere bewoners kan ontmoeten. 

Een serviceflat of assistentiewoning vormt een combinatie van zelfstandig wonen met (permanente) ondersteuning en zorg op maat. Dit richt zich dus tot ouderen die door beroep te doen op thuiszorg en de permanentiedienst aangeboden door een groep van serviceflats en assistentiewoningen, zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen


Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan ouderen. Voor wie er verblijft, is het woonzorgcentrum dus zijn nieuwe thuis. Een woonzorgcentrum is dikwijls meer dan een rusthuis. Er kunnen ook een dagverzorgingscentrum, centrum voor kortverblijf of serviceflats aan verbonden zijn. Het woonzorgcentrum kan ook samenwerken met zorgverleners uit de thuiszorg. 

U heeft als bewoner van een woonzorgcentrum uw eigen kamer of leefruimte. Daarnaast zijn er in het woonzorgcentrum gemeenschappelijke ruimtes, waar u de andere bewoners kunt ontmoeten en samen aan activiteiten kan deelnemen. Uiteraard kan u als bewoner, indien uw gezondheid dit toelaat, het rusthuis in- en uitgaan wanneer u dat wenst. Ook familieleden of vrienden kunnen bij u langskomen wanneer u dat wenst. U bent er immers thuis. 

Naast een permanente verblijfplaats biedt een woonzorgcentrum u als bewoner ook de verzorging en ondersteuning die u vraagt. Dat gaat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagelijkse taken tot (lichaams)verzorging en verpleging. 

De meeste woonzorgcentra beschikken over RVT-bedden. Die zijn bedoeld voor zwaar zorgbehoevende ouderen, die er een intensieve verzorging genieten.
Al wie 65 jaar of ouder is, kan terecht in een woonzorgcentrum. In de praktijk is een woonzorgcentrum in de eerste plaats bedoeld voor wie echt niet meer thuis kan wonen. Het is dus pas als andere zorgformules zoals mantel- en thuiszorg geen oplossing meer bieden, en u bijna permanent verzorging en hulp of toezicht bij het wonen nodig heeft, dat u naar een woonzorgcentrum verhuist.


Meer informatie
Voor meer informatie kan u terecht bij het OCMW.

 

Woonzorgzone ‘De Kouter’

"Woonzorgzone De Kouter" is een PPS-project (Publiek-Private Samenwerking) tussen Senior Living Group en de gemeente en het OCMW van Oud Heverlee, samengebracht in de vzw Woonzorgzone De Kouter.

vzw Woonzorgzone De Kouter startte met de bouw van deze woonzorgzone dichtbij de kerk van Blanden. De geplande opening is voorzien voor maart 2021. U kan de evolutie van woonzorgzone de Kouter volgen op www.wzzdekouter.be

De woonzorgzone ‘De Kouter’ zal bestaan uit een woonzorgcentrum met 102 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum, 25 assistentiewoningen (serviceflats voor senioren) en een lokaal dienstencentrum.

Meer informatie

Wie zich wil aanmelden voor een mogelijk verblijf of een aanmelding op de wachtlijst, kan dit doen via de volgende kanalen:
- info@wzzdekouter.be
- 016/79 10 00Woonzorgcentrum Ter Meeren 

Het Woonzorgcentrum Ter Meeren bestaat uit 8 kleinschalige woningen van 11 tot 15 bewoners, een centrum voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum. 
Voor het dagverzorgingscentrum is er een vervoersdienst voorzien vanuit Ter Meeren. 

Het Woonzorgcentrum Ter Meeren ligt in Neerijse, een deelgemeente van Huldenberg, op ongeveer 5 km afstand van Oud-Heverlee.
Voor het woonzorgcentrum dient u zichzelf in te schrijven op een wachtlijst. Op deze wachtlijst krijgen inwoners uit Oud-Heverlee voortaan ook voorrang. 

Het woonzorgcentrum organiseert regelmatig infomomenten en rondleidingen zodat u kennis kan maken met het zorgaanbod. De eerstvolgende data kan u terugvinden op de website www.termeeren.be of telefonisch opvragen. 

Meer informatie
Sociale dienst Ter Meeren
Wolfshaegen 186
3040 Neerijse
016 47 99 35 of 016 49 81 56
sociale.dienst@termeeren.be

Print