Buren voor Buren

Buurthulp

in deelgemeente Sint-Joris-Weert zijn geen seniorenverenigingen actief

minder mobiele tachtigplussers hebben er weinig contacten

daarom startte het OCMW er in november 2013 met pilootproject 'Buren voor buren’

doelstellingen:

- alternatief sociaal netwerk om vereenzaming tegen te gaan

- zo lang mogelijk thuis blijven wonen van senioren

- verhoging betrokkenheid van inwoners met hun wijk

- creëert positieve verbondenheid tussen buurtbewoners

15 vrijwilligers werken mee aan behoud en verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente

hulp bij akkefietjes van diverse aard:

- praktische hulp bij het dagelijks leven: rolluiken optrekken, lamp vervangen, …

- sociale hulpverlening: invullen document, tel. naar overheidsinstantie, …

- boodschappen: brood of krant of andere zaken meebrengen

- gezelschap: bezoekje, wandelingetje maken, even op demente persoon passen

er worden af en toe ook groepsactiviteiten georganiseerd, zodat de vrijwilligers en de personen uit de doelgroep elkaar kunnen ontmoeten