Buren voor Buren

Buren voor Buren is een vrijwilligersproject vanuit OCMW Oud-Heverlee (in samenwerking met de seniorenadviesraad) dat in uitvoering is in Sint-Joris-Weert. Binnen dit project staan buren klaar om buren bij te staan of te bezoeken indien gewenst.

Wie kan beroep doen op het vrijwilligersnetwerk van Buren voor Buren?

  • Personen met een beperkte mobiliteit
  • Personen die zorgbehoevend zijn
  • Personen met weinig familie, vrienden of kennissen

15 vrijwilligers werken mee aan het behoud en verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente.