Voorkomen van vereenzaming van ouderen

Steeds meer ouderen voelen zich eenzaam. Niet iedereen beschikt over een uitgebreid en actief netwerk van personen met wie hij kan communiceren en op wie hij beroep kan doen.
Wie kent de dag van vandaag nog al zijn buren?

Sommige ouderen weten niet goed hoe ze naar buiten kunnen treden of waar en bij wie ze bij problemen terechtkunnen. Het OCMW van Oud-Heverlee wil een oplossing bieden.

Een aantal cijfers en een studie door de seniorenraad leren ons dat het probleem van vereenzaming bij ouderen ook in onze gemeente actueel is.
In juni 2011 telde Oud-Heverlee 476 personen die ouder waren dan 80 jaar. Van deze 476 personen waren er 188 alleenstaand.

Daarom bezoekt een maatschappelijk werker van het OCMW sedert 2012 alle alleenstaande personen die 80 worden in het lopend werkjaar.

Wat zal de maatschappelijk werker van het OCMW tijdens het huisbezoek doen:

  • de dienstverlening van het OCMW voorstellen
  • nagaan of de oudere zijn rechten op voordelen heeft uitgeput
  • nagaan welke noden de oudere heeft door het invullen van een vragenlijst


Het huisbezoek wordt vooraf aangekondigd met een schrijven. Indien de oudere geen huisbezoek wenst, kan hij/zij dit meedelen aan de maatschappelijk werker van het OCMW.

De resultaten van de informatie die wordt verzameld tijdens de huisbezoeken wordt geïnventariseerd met het oog op mogelijke toekomstige projecten.


Bekijk ook de powerpoint presentatie.

Print