Budgetbeheer

Als u problemen hebt met het onder controle houden van uw uitgaven en het opvolgen en uitvoeren van uw administratie (rekeningen tijdig betalen, u koopt te veel spullen...), kan budgetbeheer een mogelijke oplossing zijn. Het doel van budgetbeheer is hetzelfde als dat van budgetbegeleiding: u leert hoe u uw inkomsten en uitgaven kan beheren, maar met budgetbeheer bent u zeker dat alle rekeningen juist betaald worden.
U kan voor budgetbeheer terecht bij het OCMW.

Budgetbeheer lijkt voor een stuk op budgetbegeleiding, maar gaat wel verder. Een maatschappelijk werker zal samen met u een inventaris van uw schulden maken en een budgetplan opstellen. Het verschil met budgetbegeleiding is dat nu de maatschappelijk werker uw inkomsten ontvangt en de betalingen van uw vaste kosten en van uw schulden doet in uw plaats. U krijgt leefgeld om eten mee te kopen of om andere noodzakelijke aankopen te kunnen betalen.

  • Voordeel budgetbeheer: u bent zeker dat alle rekeningen correct en tijdig betaald worden. U kan geen onverantwoorde uitgaven meer doen.
  • Nadeel budgetbeheer: u verliest een deel van je vrijheid omdat de maatschappelijk werker uw inkomsten ontvangt

Hoe aanvragen

  • Ga langs bij uw OCMW. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor u.
  • Is budgetbeheer iets voor u, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.
  • Al uw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Uw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er uw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.