Schuldbemiddeling

U kan bij de sociale dienst van het OCMW terecht met uw financiële problemen.

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een hulpverlener u kan helpen bij de afbouw van uw schulden ten gevolge van een consumentenkrediet, maar ook bij de afbouw van uw huurschulden, uw energieschulden, enz. Concreet gebeurt dit door een afbetalingsplan af te spreken met de schuldeiser(s) en/of door de schuld(en) te betwisten. Dit kan samengaan met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Voorwaarden

U moet cliënt zijn bij het OCMW/Sociaal huis.

Er wordt eerst onderzocht welke oplossingen haalbaar zijn en eventueel kan een samenwerking opgestart worden.

Indien de schulden erg hoog oplopen, kan een aanvraag ingediend worden voor een collectieve schuldenregeling via de rechtbank.

Een advocate komt de sociale dienst eens per week versterken.