Budgetbegeleiding

Als u problemen hebt met het onder controle houden van uw uitgaven, dan kan budgetbegeleiding een mogelijke oplossing zijn. Het doel van budgetbegeleiding is dat u goed leert hoe u uw inkomsten en uitgaven kan beheren. U kan hiervoor terecht bij het OCMW of bij het CAW in Leuven.

Bij budgetbegeleiding beheert u zelf budget. U wordt wel hierbij met raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werker. U ontvangt dus zelf uw inkomsten en voert zelf alle betalingen uit. De maatschappelijk werker helpt met het opmaken van een budgetplan, een inventaris van uw schulden, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning…

Met het budgetplan, dat u samen met de maatschappelijk werker opstelt, kan u uw uitgaven plannen en zo uw schulden afbetalen.

Wanneer u erg veel moeite hebt met het zelfstandig betalen van uw rekeningen, het bijhouden van uw administratie en het volgen van een budgetplan, dan kan budgetbeheer u misschien beter helpen. Let wel: budgetbegeleiding en budgetbeheer kunnen geen oplossing bieden voor grote schuldproblemen, dan kan u beter een beroep doen op schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling. 

  • Voordeel budgetbegeleiding: een maatschappelijk werker helpt u met uw persoonlijke administratie (rekeningen betalen, budgetplannen...) en het opstellen van een inventaris van uw schulden. U verzorgt zelf uw betalingen en de uitvoering van het budgetplan.
  • Nadeel budgetbegeleiding: als u de betalingen niet goed verzorgt en u volgt uw budgetplan niet goed op, is het uw eigen verantwoordelijkheid.