Sociaal tarief voor telefonie en internet

Het sociaal tarief is een korting op de (vaste of mobiele) telefoon- of internetrekening. Als u in aanmerking komt voor het sociaal tarief, betaalt u minder voor de telefoonaansluiting, betaalt u een lager abonnementsgeld en een lager gesprekstarief.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor het sociaal telefoontarief als u:

Daarnaast behoort u tot één van onderstaande doelgroepen:

  • 65+ met bepaalde inkomensvoorwaarden
  • voor meer dan 66% gehandicapt
  • u ontvangt een leefloon
  • slechthorend
  • een laryngectomie ondergaan
  • militaire oorlogsblinde

Op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) vindt u uitgebreidere voorwaarden bij bovenstaande doelgroepen.

Hoe aanvragen

Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen, dient u uw aanvraag in bij de operator van uw keuze. De operator bezorgt uw gegevens aan het BIPT. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kent het BIPT u het sociaal telefoontarief toe.

Kostprijs

Financieel voordeel

De korting waar u recht op hebt, hangt af van de doelgroep waartoe u behoort.

Reglement

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (art 3 van de bijlage)