VKB - Vrijstelling belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting (VKB) personen met een handicap en oorlogsinvaliden

Voor een voertuig dat gebruikt wordt als persoonlijk vervoermiddel voor een volwassen persoon of een kind met een handicap kunt u een vrijstelling van de verkeersbelasting (VKB) en de belasting op de inverkeerstelling (BIV) aanvragen, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Er wordt slechts aan één voertuig een vrijstelling toegekend, m.a.w. de vrijstelling is gelinkt aan de persoon met een handicap waarvoor de vrijstelling is aangevraagd. Voor éénzelfde persoon met een handicap kunt u dus maar één keer een vrijstelling aanvragen.

Voorwaarden

U kunt een vrijstelling aanvragen als u

 • volledig blind bent
 • volledig verlamd bent aan de bovenste ledematen of een blijvende invaliditeit hebt van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen.
 • oorlogsinvalide bent.

De Vlaamse Belastingdienst kan enkel een vrijstelling toekennen als het voertuig uitsluitend wordt gebruikt als persoonlijk vervoermiddel voor een persoon met een handicap.

Wie mag er allemaal met dat voertuig rijden?

In principe kan iedereen met een geldig rijbewijs de vrijgestelde wagen besturen op voorwaarde dat:

 • de persoon met de handicap met die auto wordt vervoerd
 • of dat er met de auto boodschappen worden gedaan ten behoeve van de persoon met de handicap.

Moet de persoon met een handicap altijd in het voertuig aanwezig zijn?

Nee, maar dan moet het voertuig wel worden gebruikt voor een boodschap of taak ten behoeve van de persoon met een handicap. Ook als de persoon met de handicap met de wagen naar het werk wordt vervoerd, geldt de vrijstelling.

Hoe aanvragen

U moet de vrijstelling éénmalig zelf aanvragen met het aanvraagformulier.

 • U kunt dit onmiddellijk doen na de inschrijving van het voertuig bij de DIV. In dat geval zult u geen aanslagbiljet ontvangen.

 • of na ontvangst van uw aanslagbiljet. Dan hebt u nog drie maanden de tijd om de aanvraag in te dienen.

Voeg bij dit formulier een invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid. Als u het attest niet meestuurt of uw gegevens kloppen niet met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid dan zal de Vlaamse Belastingdienst u via een brief vragen om binnen de 30 dagen een recent invaliditeitsattest van de persoon met een handicap te bezorgen.

Het attest voor een kind met een handicap geldt tot het kind 21 jaar oud is. Nadien moet u een nieuw attest aanvragen nl. een attest voor een persoon met een handicap. 

Als de persoon met een handicap een grootoorlogsinvalide is, voegt u een attest toe dat bewijst dat de oorlogsinvalide een invaliditeitspensioen krijgt van ten minste 60%.

Als u een attest ontvangt met terugwerkende kracht, dan kunt u de vrijstelling ambtshalve schriftelijk aanvragen voor een periode tot maximum vijf jaar. De terugwerkende kracht geldt enkel als u een attest kunt voorleggen dat nu wordt uitgeschreven en dat u dus nog niet eerder kon voorleggen.

Bezorg de ondertekende aanvraag 

 • via het contactformulier aan de Vlaamse Belastingdienst
 • of verstuur het per post of fax naar de Vlaamse Belastingdienst in Aalst (contactgegevens staan vermeld op het aanvraagformulier).

Toekennen van de vrijstelling

U krijgt binnen de twee weken een ontvangstmelding.

U ontvangt 6 maanden na het ontvangen van de ontvangstmelding een beslissing van de Vlaamse Belastingdienst. Zowel bij een positieve als bij een negatieve beslissing ontvangt u een beslissingsbrief.

 • Bij een positieve beslissing wordt de periode van vrijstelling aangeduid en ontvangt u geen aanslagbiljet meer. 
 • Bij een negatieve beslissing wordt de reden van afwijzing vermeld. 

Als u een aanvraag tot vrijstelling hebt ingediend, maar nog geen beslissing hebt ontvangen en u krijgt ondertussen een aanslagbiljet, dan raden wij u aan om uw aanslagbiljet te betalen. U ontvangt een terugbetaling als u recht hebt op de vrijstelling.

Bij elke wijziging (bijv. als u verandert van nummerplaat) moet u wel een nieuwe aanvraag tot vrijstelling indienen.

Ook de intrekking van de vrijstelling (bv. na overlijden van de persoon met een handicap) moet u melden aan de Vlaamse Belastingdienst met het meldingsformulier.

Kostprijs

Als u van de vrijstelling geniet, moet u geen verkeersbelasting en BIV betalen.

Is uw vrijstelling nog niet goedgekeurd, dan betaalt u best tijdig uw aanslagbiljet, in afwachting van de goedkeuring van uw vrijstelling. Als u recht hebt op de vrijstelling,dan ontvangt u binnen de twee maanden een terugbetaling.