Oppas en gezelschap voor thuiswonende ouderen

Het OCMW van Oud-Heverlee werkt voor de oppas- en gezelschapsdienst samen met Seniorama: zie http://www.seniorama.be/node/91

Seniorama beschikt over een oppas- en gezelschapsdienst die zorgend aanwezig is. Ze biedt hulp aan zorgbehoevende personen die alleen zijn en graag gezelschap willen bij verplaatsingen in huis, begeleiding bij de maaltijd en/of ontspanning (een wandeling, een babbeltje, een gezelschapsspel).

De vrijwilligers komen de zorgtaken van de mantelzorger een tijdje overnemen zodat deze de gelegenheid krijgt om te winkelen, naar de kapper te gaan of gewoon een beetje te ontspannen.

Wie kan van deze dienst gebruik maken?

Zorgbehoevende ouderen, langdurig zieken en personen met een handicap die thuis wonen.

Wanneer kan u van deze dienst gebruikmaken?

Seniorama biedt zowel dag- als nachtopvang aan. Zij proberen zoveel mogelijk de vragen af te stemmen op het aanbod. Overdag kan beroep gedaan worden op een vrijwilliger gedurende 2 à 3 uur (aangepast aan de nood). Begin- en einduur van de nachtopvang wordt door de betrokkenen onderling afgesproken.

Wat is de kostprijs?

De kostprijs bedraagt € 2,80 per uur. Personen die kunnen aantonen dat ze een laag inkomen hebben, kunnen aanspraak maken op een sociale correctie. De kostprijs is dan aangepast aan het inkomen.

Hoe kan u deze dienst bereiken?

Elke werkdag van 9u tot 12u30 en van 13u45 tot 17u.

U kan contact opnemen met Seniorama of met een contactpersoon van het OCMW.

Contactgegevens Seniorama

Lesley Bogaerts

Vanden Tymplestraat 35

3000 Leuven

lesley@seniorama.be

016 58 16 18 of 016 22 20 14

Alleenstaande ouderen die niet altijd kunnen rekenen op hulp van familie of vrienden, kunnen een beroep doen op oppashulp.

De oppashulp kan een familielid die de dagelijkse zorg opneemt even ontlasten.

Hij of zij kan de alleenstaande oudere:

  • gezelschap houden
  • samen met hem of haar een wandeling maken
  • samen een boodschap doen
  • helpen bij het opwarmen en opeten van een maaltijd
  • helpen bij de basisverzorging.

Nachtoppas is eveneens mogelijk.