Tussenkomst eerste maand huishuur

Als u onvoldoende financiële middelen heeft om uw eerste maand huur te betalen in een nieuwe huurwoning, kan u onder bepaalde voorwaarden een financiële tussenkomst vragen aan het OCMW.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente
  • U heeft onvoldoende middelen om de huishuur van de eerste maand te betalen.

Hoe aanvragen

  • Neem contact op met het OCMW en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor de financiële tussenkomst bij de eerste maand huur.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u nog andere bewijsstukken voor te leggen (vb. huurcontract, rekeninguittreksels van de bank van de laatste drie maanden, ...)