Vermindering van de verkooprechten bij een hypothecaire lening voor een enige woning (Bijabattement)

Wie voor de aankoop van een huis of een bouwgrond van het abattement kan genieten en ter financiering van deze aankoop een hypothecaire lening aangaat, kan van een bijkomende vermindering van de verkooprechten genieten. Deze vermindering wordt het 'bijabattement' genoemd.

(Bij-)abattement en meeneembaarheid zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw notaris.

Wijziging sinds 1 juni 2018

Het nieuw verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning vervangt sinds 1 juni 2018 het bijabattement. Als u in het verleden het bijabattement genoot, dan moet u wel aan de voorwaarden blijven voldoen om het bijabattement definitief te behouden.

Voorwaarden

Om voor deze vermindering in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet van het abattement genieten
  • U moet binnen de termijn van 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na aankoop een hypothecaire inschrijving nemen op het gekochte goed. De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of u effectief op het nieuwe adres bent ingeschreven. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Het bij-abattement is niet eenmalig. Als u aan alle voorwaarden voldoet kunt u van het bijabattement genieten, ook als u voor een vorige woning al van het bijabattement hebt genoten.

Kostprijs

Het bijabattement komt neer op een vermindering van registratierechten van 1.000 euro. Bij de berekening van de registratierechten wordt de aankoopsom verminderd met:

  • 10.000 euro (10% = 1.000 euro)
  • 20.000 euro voor een bescheiden woning (5% = 1.000 euro).