Recht op hypotheekvestiging (Registratiebelastingen)

Voor meer informatie kan u terecht bij uw notaris, vastgoedmakelaar of op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Als u een onroerend goed zoals een woning, appartement of bouwgrond koopt of renoveert en u gaat daarvoor een hypothecaire lening aan, dan zal de hypotheek worden ingeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder. Deze inschrijving kan alleen gebeuren aan de hand van een notariële akte. Op die akte moeten registratiebelastingen worden betaald. Dit is het recht op hypotheekvestiging.

Gaat u een lening aan bij een financiële instelling voor de aankoop of de renovatie van een onroerend goed, dan zal deze instelling u vragen om uw woning of bouwgrond in hypotheek te geven om zekerheid te hebben dat de lening zal worden terugbetaald.

Hoe aanvragen

De notaris zal de akte binnen de 15 dagen na de ondertekening ter registratie aanbieden en het verschuldigde hypotheekrecht betalen dat door de betrokken partijen (doorgaans de ontlener) werd voorgeschoten.

Kostprijs

U betaalt 1% registratierechten op het bedrag van de lening waarvoor een hypothecaire inschrijving wordt genomen.