Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

Zie ook het gemeentelijk reglement

U doet aan ambulante handel wanneer u aan een consument uw producten of diensten wilt verkopen buiten de vestigingsplaats(en) van uw onderneming. Die adressen staan bij elk ondernemingsnummer geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Om op die manier uw producten of diensten aan de man te brengen, hebt u een 'machtiging ambulante activiteiten' (leurkaart) nodig.

Voorwaarden

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan. Ambulante handel kan plaatsvinden op de openbare en private markten, op de openbare weg, het openbaar domein, bij de koper thuis, op evenementen, commerciële parkings en private plaatsen die langs de openbare weg liggen. De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur.

  Er zijn drie soorten machtigingen:

  • de machtiging als werkgever (keuze tussen inclusief of exclusief ten huize van de consument)
  • de machtiging als aangestelde A (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument)
  • de machtiging als aangestelde B (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen)

  In Vlaanderen zijn de machtigingen ambulante activiteiten slechts geldig als de wettelijk voorziene bijhorende documenten in orde zijn:

  • een identiteitsbewijs
  • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden
  • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

  Voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument inbegrepen moet u een bewijs van goed gedrag en zeden bij uw aanvraag toevoegen.

  Hoe aanvragen

  U vraagt de machtiging ambulante activiteiten aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

  Kostprijs

  De machtiging ambulante handel kost

  • 150 euro voor werkgevers
  • 100 euro voor een medewerker aangestelde A of B.

  Een machtiging voor een medewerker aangestelde B met beperkte duur kost 50 euro.

  Uitzonderingen

  De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

  Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.