Attest van gezinssamenstelling

U kunt het attest van gezinssamenstelling opvragen bij de dienst burgerzaken, persoonlijk of via e-mail.

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Hoe aanvragen

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

 

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart.