Voltijds contractueel technische beamte Keukenhulp

Het kinderdagverblijf ’t Dol-fijn-tje wil kinderen opvangen en voorzien van een zo optimaal mogelijke verzorging en ontwikkelingsgericht aanbod in het kader van een zo aangenaam en stimulerend mogelijk verblijf.


Takenpakket:

  • Het bereiden van maaltijden:

- dagelijks instaan voor aangepaste, lekkere en gezonde maaltijden voor kinderen onder de 3 jaar;

- correct positioneren van de maaltijden;

-hulp bij het op- en afruimen;

-HACCP wetgeving kennen en toepassen;

-voorraadbeheer;

  • Verrichten van huishoudelijke en logistieke taken:

-verrichten van onderhoudstaken, huishoudelijke en logistieke taken eigen aan de werking van het kinderdagverblijf teneinde dagelijks een optimale werking te verzekeren;

-onderhoud en hygiëne van de keuken en daarmee verbonden ruimtes (voorraadruimte, wasplaats en personeelsruimte, apparaten en materialen;

-correcte verwijdering van afvalproducten.

  • Verrichten van polyvalente taken:

- alle niet vermelde taken die opgedragen worden door de leidinggevende en die nodig zijn voor de correcte werking van het kinderdagverblijf.

Hij of zij rapporteert aan de leidinggevende van het kinderdagverblijf en werkt samen met de kindbegeleid(st)ers.

 

Voor deze functie bieden wij een geïndexeerde bruto maandwedde voor een voltijdse prestatie (index 01/2023): minimum 2.268,21 euro en maximum 2.856,82 euro – fietsvergoeding - woon-werkverkeer (0,25€®/km) - maaltijdcheques (8,00€/maaltijdcheque).

Examenprogramma

Examenprogramma bestaat uit een interview die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid van de kandidaten peilt.

Voelt u zich aangesproken door deze functie en voldoet u aan de vereiste voorwaarden, dan kunt u zich kandidaat stellen met duidelijke vermelding van de beoogde functie:

  • door een per post verzonden motivatiebrief, met afschrift vereiste diploma en CV, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee
  • door een persoonlijk overhandigde motivatiebrief, met afschrift vereiste diploma en CV, af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee
  • hetzij via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met afschrift vereiste diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be

KANDIDATUREN kunnen worden ingediend zolang de vacature op de onze gemeentelijke website gepubliceerd staat.

Bijkomende inlichtingen i.v.m. de voormelde functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure vindt u op de website - rubriek "Vacatures")

U kunt ook contact nemen met de personeelsdienst van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016/38 88 29 en/of e-mail: personeel@oud-heverlee.be.