Praat met je buur ook op afstand

Gepubliceerd op  ma 27 apr 2020
De zon nodigt uit om te genieten van de tuin, de kinderen spelen buiten, barbecues en grasmaaiers worden van onder het stof gehaald. Jammer genoeg ontstaan soms ergernissen tussen buren. Laat het niet escaleren en praat op tijd met je buren!

Stoort het lawaai van de grasmaaier, de rook van de barbecue die bij jou overvliegt of heb je een andere frustratie? Laat het niet escaleren en praat op tijd met je buren! Zo kunnen veel ergernissen worden opgelost.

Heb jij zelf al geprobeerd om te praten met je buur, maar lukt dit niet of durf je niet? Burenbemiddeling kan daarbij helpen. Vrijwillige burenbemiddelaars staan klaar om je te helpen een gesprek te voeren en tot goede afspraken te komen met je buur. Ze zijn neutraal en de informatie die wordt verteld, is vertrouwelijk. Burenbemiddeling is gratis en deelname is vrijwillig.

Hoe verloopt burenbemiddeling?

STAP 1: Neem contact op met burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of via 016 26 78 01 tijdens de kantooruren.

STAP 2: Burenbemiddelaars voeren een gesprek met jou en nadien met je buur.

STAP 3: Nadien is er een gezamenlijk gesprek onder begeleiding van de burenbemiddelaars om samen te zoeken naar een voorstel dat voor iedereen aanvaardbaar is.

Bemiddeling in Coronatijden

Wegens de verstrengde coronamaatregelen komen de bemiddelaars momenteel niet meer aan huis. De intakes gebeuren via telefoon of ‘beeldbellen’ (videoconferenties) indien de buren hiermee akkoord zijn.
De provinciale coördinator vraagt bij een nieuwe aanmelding of de buur bereid is om het intakegesprek op afstand (telefonisch of met beeld - videoconferentie) te laten plaatsvinden. Daarna zoekt de coördinator twee bemiddelaars die bereid zijn om op deze manier te bemiddelen. De bemiddelaars polsen na de intake bij de buren of ze het gemeenschappelijk gesprek aansluitend willen of liever willen wachten tot na de opheffing van de covic-19 maatregelen. Wanneer de buren en de bemiddelaars akkoord zijn om het gezamenlijk gesprek te laten doorgaan, is dit mogelijk, met inachtneming van de social distancing (ruime locatie – goed verlucht) en de nodige hygiënische maatregelen (handen wassen en ontsmetten).

Meer informatie zie: www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling