Politieverordening het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardig bedrijfsafvalstoffen

De politieverordening bepaalt het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.