Persmoment

Huis van het Kind in Oud-Heverlee: een plek voor elk kind, voor elk gezin

Inzetten op de gezondheid, het welbevinden en de kansen van gezinnen, is een opdracht van velen. Dankzij de Huizen van het Kind, waarvoor 2,4 miljoen subsidie voorzien is, kunnen verschillende overheden, organisaties en vrijwilligers de krachten bundelen en gezinnen nog beter ondersteunen.

Wat doet een Huis van het Kind?

Het unieke aan een Huis van het Kind is dat het een brug vormt tussen opvoeden en opgroeien en de verschillende levensdomeinen die eraan gelinkt zijn. Gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs, huisvesting, inkomen en welzijn spelen een belangrijke rol voor gezinnen met kinderen. En ook een laagdrempelige toegang tot cultuur, sport en vrije tijd zou een basisrecht voor iedereen moeten zijn.

Een Huis van het Kind is een ontmoetingsplaats waar gezinnen in gesprek kunnen gaan met elkaar en met professionals.

Tijdens de startvergadering van het Huis van het Kind in Oud-Heverlee op maandag 29 april 2019 werden volgende actiepunten besproken:

  • Waar dromen gezinnen met baby's, peuters, lagere schoolkinderen en tieners van in Oud-Heverlee?
  • Welke concrete zaken willen zij gerealiseerd zien de komende jaren?
  • Welke pijnpunten of bezorgdheden ervaren medewerkers en ondersteunende organen momenteel in hun dienstverlening naar kinderen, jongeren of gezinnen toe?

Iedereen bekend met het Huis van het Kind Oud-Heverlee

Suzanne Reynaerts

Co├Ârdinator Huis van het Kind Oud-Heverlee

0473 83 96 85

bko.oudheverlee@samenferm.be

www.huisvanhetkindoudheverlee.be

Facebookpagina: Huis van het Kind Oud-Heverlee

Bron: gemeentelijk infoblad - juli, augustus 2019