Overzicht premies voor ambulante handelaars en foorkramers

Gepubliceerd op  ma 22 jun 2020
De Vlaamse Regering besliste de corona hinderpremie te verlengen voor ondernemers die verplicht moeten sluiten. Deze sluitingspremies worden niet meer automatisch uitbetaald.

Vanaf 8 juni zullen enkel nog ondernemingen die volledig verplicht moeten sluiten, en waarbij de fysieke locatie verplicht gesloten blijft, een sluitingspremie kunnen krijgen. Deze sluitingspremies worden niet meer automatisch uitbetaald. Zie nieuwsbericht Vlaio

Verder krijgen ondernemers met een groot omzetverlies een ondersteuningspremie van 2000,00 euro. Zie nieuwsbericht Vlaio

Specifiek voor ambulante handel en kermissen

Hier vind je een overzicht van de mogelijke Vlaamse premies voor ambulante handelaars en foorkramers.

Ambulante handelaars:

 • Hinderpremie: 4.000,00 euro
 • Sluitingspremie: 160,00 euro per sluitingsdag
  • Voor periode van 5 april tot en met 17 mei 2020
  • Gebeurt automatisch (is gekoppeld aan hinderpremie)
 • Verlengde dagpremie: 160,00 euro per sluitingsdag
 • Nieuwe ondersteuningspremie: 2.000,00 euro
  • aanvragen wellicht pas mogelijk vanaf half juli (info bezorgen wanneer aanvraag kan: klik corona update bedrijven )
  • online aanvragen tot uiterlijk 15 augustus 2020
  • voorwaarde: omzetdaling van 60 % in de maand die volgt op de opheffing van deze verplichte sluiting, respectievelijk dus 11 mei (ambulante handel openbaar domein) of 18 mei (marktkramers op reguliere markt)
  • meer info

Kermissen/foorkramers:

 • Hinderpremie: 4.000,00 euro
 • Sluitingspremie: 160,00 euro per sluitingsdag
  • Voor periode van 5 april tot 7 juni 2020
 • Sluitingspremie: 160,00 euro per sluitingsdag
  • Vanaf 8 juni tot ….(tot ze terug open mogen, nog geen officiële concrete datum)
  • Aan te vragen via dit webformulier
  • Geen gemeentelijk attest nodig (onduidelijkheid voor ambulante activiteiten in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel)
  • meer info
 • Nieuwe ondersteuningspremie: 2.000,00 euro
  • NIET voor kermissen