Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Ook in Oud-Heverlee blijven de corona-cijfers stijgen, ondanks onze hoge vaccinatiegraad en alle inspanningen die jullie leveren. We sommen daarom graag nog een keer alle genomen maatregelen op. Hou vol, zo komen we samen de winter door!

Het Overlegcomité heeft de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk.

Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks
beschermingsmaatregelen genomen.

1. Veilige afstand en beperking sociale contacten

2. Brede mondmaskerplicht

3. Covid Safe Ticket+

4. Verplicht telewerk

5. Veralgemeende extra vaccinatie

6. Ventilatie

De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

De maatregelen in detail

1. Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan. Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten. Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

2. Brede mondmaskerplicht


Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele,
  feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.


Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.


3. Covid Safe Ticket+


Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCRtest of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca.
Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of
  meer dan 100 personen buiten, 
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), 
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor
  podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor
 • circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse.Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

Heb je nog geen Covid Safe Ticket, of wil je er een voor je ouders of je kinderen? Dat kan! Alle info hierover vind je in dit artikel op onze website.


4. Verplicht telewerk


Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.
Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer. Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.


5. Veralgemeende extra vaccinatie

 
Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. Op onze website www.vcderoosenberg.be verzamelen we alle informatie rond de planning en vaccinatievolgorde. 

Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.
Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.


6. Ventilatie


Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

In elk klas van de gemeentelijke lagere én kleuterscholen in Oud-Heverlee staat sinds 1 september een CO2-meter. De gemeente kocht niet 130 CO2meters niet alleen voor de scholen, maar ook voor alle vergaderzalen die ze uitbaat.

Gepubliceerd op  do 18 nov 2021