Oud-Heverlee ondertekent nieuw klimaatengagement

Gepubliceerd op  di 22 okt 2019
Op 18 oktober 2019 ondertekende het gemeentebestuur de burgemeestersconvenant 2030. Hiermee engageren ze zich om een duurzame, aantrekkelijke, leefbare, veerkrachtige en energie-efficiënte omgeving tot stand te brengen.

De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen vertellen ons duidelijk dat het klimaat verandert. De laatste jaren neemt de temperatuur op aarde toe met gemiddeld 0,2°C. Als het zo verdergaat, overschrijdt de aarde tussen 2030 en 2052 een opwarming met 1,5°C, zegt het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Daarbij waarschuwt ze voor de gevolgen. Een overschrijding met meer dan 1,5°C moeten we absoluut vermijden.

Daar wil ook het gemeentebestuur van Oud-Heverlee iets aan doen.
Samen met Haviland, Interleuven en 63 andere Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenden Adri Daniëls (burgemeester) en Jos Rutten (schepen van klimaat) op 18 oktober 2019 de burgemeestersconvenant 2030.

Dit is een nieuw klimaatengagement waarbij beloofd wordt:

  • minder CO2 uitstoten, door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken
  • de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast te verminderen
  • alle relevante actoren te betrekken bij de uitvoering van ons lokaal klimaatbeleid
  • zelf als gemeente het goede voorbeeld te geven

We zetten daarbij in op onder andere deze thema’s:

  • Ruimtelijke ordening. We trekken volop de kaart van kernversterking, met ruimte voor hernieuwbare energie en met aandacht voor het duurzaam versterken van de open en groene ruimte. Wonen, werken en winkelen gebeurt hoofdzakelijk in dorps- en stadskernen.
  • Gebouwen. We verminderen het energiegebruik in onze eigen gebouwen en moedigen onze inwoners aan om duurzaam te (ver)bouwen en energie te besparen. Daarnaast versnellen we de renovatiegraad van woningen in onze gemeente.
  • Mobiliteit. Een ambitieus fiets- en tragewegenbeleid en een sterke uitbouw van het openbaar vervoer moeten inwoners verleiden om de wagen aan de kant te laten staan. Voor wie toch de wagen neemt, zijn elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof en gedeelde mobiliteit aantrekkelijke alternatieven.
  • Klimaatadaptatie. Met meer groen, meer ruimte voor water en door te ontharden waar het kan, willen we de te verwachten effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, tegengaan en tegelijkertijd ook de biodiversiteit in onze regio versterken.
  • Hernieuwbare energie. We zetten in op natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als zon en wind en op groene (rest)warmte.

De ondertekening houdt in dat de gemeente Oud-Heverlee binnen de twee jaar na het ondertekenen een klimaat- en energieactieplan bij de Europese Unie moet indienen.

Contact & openingsuren

Milieu

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 75
E-mail
milieu@oud-heverlee.be
Website
www.oud-heverlee.be

Vandaag

gesloten

Morgen

open van 13.30 - 20 uur

Wenst u een afspraak, neem dan rechtstreeks contact op met de betrokken dienst.

Meer openingsuren