Oproep wereldraad

Deze raad is een forum van overleg en advies rond het thema ontwikkelingssamenwerking voor organisaties en particulieren, die zich samen inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en de Derde Wereld. De bevolking sensibiliseren rond de Noord-Zuid problematiek is eveneens een permanente opdracht. Het is een adviesorgaan voor de gemeenteraad omtrent projecten, die hier om financiële steun vragen. De Wereldraad steunt activiteiten van educatie en sensibilisatie, projecten in het Zuiden en nationale campagnes met activiteiten in onze gemeente rond ontwikkelingssamenwerking.

Dienst vrije tijd, vrijetijd@oud-heverlee.be