Oproep MAR

De MAR bestaat uit een groep milieubewuste burgers (zowel geïnteresseerde inwoners als afgevaardigden van verenigingen) die regelmatig samenkomen om het natuur- en milieubeleid te bespreken.

De MAR wil de kwaliteit van het leefmilieu in onze gemeente verbeteren. We ijveren voor het behoud en versterken van de natuur- en landschapswaarden in onze gemeente. We proberen milieubelastende ingrepen te voorkomen.

De MAR informeert het gemeentebestuur en brengt advies uit over allerlei leefmilieuzaken.

Daarnaast werkt de MAR, al dan niet in aparte werkgroepen, ook eigen initiatieven uit rond duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit.

Nauw aansluitend bij de MAR is er ook een klimaatraad. Wil je klimaatprojecten in onze gemeente mee vorm geven? Dan kan je je aansluiten bij de klimaatraad, die 4 maal per jaar samenkomt. We denken na rond mobiliteit, energie, voeding en organiseren jaarlijks een klimaatmaand. 

Dienst milieu, milieu@oud-heverlee.be