Oproep LOK

Dit lokaal netwerk rond kinderopvang brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Ze geven advies aan het lokaal bestuur over hun beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Dienst secretariaat, secretariaat@oud-heverlee.be