Oproep jeugdraad

De jeugdraad heeft als doel de jeugd en de jeugdverenigingen te vertegenwoordigen in de gemeente Oud-Heverlee. De raad bevordert het overleg en de samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen, het jeugdwerk en de jeugddienst. De raad geeft ook advies over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente en zorgt er ook voor dat jongeren inspraak krijgen in het beleid van de gemeente. Ook organiseren we een aantal activiteiten, zoals Dome festival, dag van de jeugdbeweging,… De jeugdraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen.

Dienst vrije tijd, vrijetijd@oud-heverlee.be