Oproep domaniale concessie frituur Zoet Water Park

De gemeente Oud-Heverlee schrijft een concessie uit voor de plaatsing van een frituur op de parking van het Zoet Water Park. De huidige concessie loopt af in maart 2025.

Kandidatuur indienen

Tot en met donderdag 30 mei 2024 kan je je kandidatuur indienen door deze binnen te brengen op het adres Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, of door ze te mailen naar secretariaat@oud-heverlee.be.

De criteria 

Hou rekening met de vier criteria en de puntenverdeling bij het opmaken van je kandidatuur. En de kandidaat verbindt zich ertoe om binnen de 12 maanden na de toezegging van de concessie een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen voor de constructie van de frituur en eventuele omgevingsaanleg.

1. De concessievergoeding: 60 punten

De vergoeding dient uitgedrukt te worden in een maandelijks bedrag en is minimum gelijk aan 750 EUR per maand.

2. De technische bekwaamheid: 15 punten

Professionaliteit en ervaring. De kandidaat toont aan in welke mate hij de juiste studie- en beroepskwalificaties heeft om de frituur te kunnen exploiteren. Hij/zij toont dit aan door het volgende te bezorgen:
1. een overzicht van zijn relevante ervaring in hetzelfde marktsegment;
2. gedetailleerde CV’s (studie- en beroepskwalificaties en relevante beroepservaring) van de leidinggevenden van de frituur

De kandidaat-concessiehouder moet tevens volgende documenten bijvoegen bij het voorstel:

  • uittreksel uit het strafregister 
  • bewijs van kredietwaardigheid : recente belastingaangifte/jaarrekening

3. Inpasbaarheid van de frituur in het geheel van het Zoet Water Park: 15 punten.

Het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout heeft de voorkeur. Het uitzicht van de frituur moet passen bij de uitstraling en het materiaalgebruik van het Zoet Water Park. 

4. Lokale verankering: 10 punten

De kandidaat geeft een beeld van de lokale verankering van zijn ingediende voorstel. Daarbij kan het gaan om het aanbieden van lokale producten, tewerkstelling van medewerkers die in of in de omgeving van Oud-Heverlee wonen,...

 

Tot slot:De kandidaat verbindt zich ertoe om binnen de 12 maanden na de toezegging van de concessie een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen voor de constructie van de frituur en eventuele omgevingsaanleg.

De concessievoorwaarden

De concrete concessievoorwaarden vindt je hieronder, in bijlage. 

Gepubliceerd op  di 07 mei 2024

Contact & openingsuren

Secretariaat

Adres
Gemeentestraat 2, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 00
Fax
016 38 88 09
E-mail
secretariaat@oud-heverlee.be

Vandaag

gesloten

Morgen

gesloten

Wens je een afspraak, neem dan contact op met de betrokken dienst via mail of telefonisch van 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur (vrijdag tot 16.00 uur).

Meer openingsuren