Oude metalen

De gemeente zamelt oude metalen 4 maal per jaar in aan huis. 

Indien uw ijzer tijdig werd buiten geplaatst, maar niet werd opgehaald, kan u contact opnemen met de dienst infrastructuur (tel. 016 38 88 60).