Huis-aan-huisinzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

De inzameling van gft gebeurt 2-wekelijks in groene containers met chip. De afrekening van uw afval verloopt volledig automatisch, via uw persoonlijke DifTar-rekening.

Informatie over uw DifTar-aanrekening vindt u hier.

Nieuwe inwoners kunnen afvalcontainers aanvragen via het e-loket of bij de milieudienst. Inwoners die reeds over een DifTar-rekening en container voor huisvuil beschikken, dienen voor het aanvragen van een groene container rechtstreeks met Ecowerf contact op te nemen, evenals voor het opzeggen van deze container.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met EcoWerf via het gratis nummer 0800 97 0 97.

Prijzen 

https://www.ecowerf.be/diftar-ophaling-huisvuil-en-gft

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt huis aan huis ingezameld.

Voorwaarden

De sorteerregels voor GFT veranderden op 1 januari 2024. Het volledig overzicht vind je terug op de website van Ecowerf.

Tips om voedselverlies te voorkomen en enkel recepten met restjes zijn terug te vinden in onderstaande bijlage. Of je kan ook op de website van EcoWerf terecht voor tips tegen voedselverspilling.