Openbaar onderzoek woonuitbreidingsgebied Haasrode

Durabrik heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuw woonproject in Haasrode. De verkavelingsaanvraag betreft het ontwikkelen van het onbebouwd binnengebied tussen de Blandenstraat, Kerkstraat en de Milsestraat in Haasrode.

Er worden diverse loten voor één- en meergezinswoningen voorzien, met inbegrip van publiek toegankelijke voorzieningen en bijhorende infrastructuur. De private loten worden ingericht met verschillende woontypologieën, van open en halfopen bebouwing tot erfwoningen en meergezinswoningen. Daarnaast worden private parkeerclusters voorzien. Het openbaar domein wordt ingericht als buurtpark met ruimte voor groen, water, speelinfrastructuur en een buurthuis.

Inkijken openbaar onderzoek

De aanvraag ligt van 30 mei 2024 tot en met 28 juni 2024 ter inzage (na afspraak) bij de gemeente Oud-Heverlee, balie wonen, Gemeentestraat 10, eerste verdieping, te 3054 Oud-Heverlee (Vaalbeek).
Gelieve hiervoor eerst een afspraak te maken via: https://www.oud-heverlee.be/afspraak-ro

Tijdens deze periode is het omgevingsvergunningsdossier eveneens digitaal te raadplegen via het Inzageloket: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be

Tot en met 28 juni 2024 kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee
  • digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Gepubliceerd op  do 30 mei 2024

Contact & openingsuren

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 70
E-mail
ruimtelijke.ordening@oud-heverlee.be
Website
https://www.oud-heverlee.be/afspraak-ro

Vandaag

gesloten

Morgen

open van 9u - 12u30 & 13u30 - 16u30

De dienst Ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. De dienst is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren. Je kan ook zelf een afspraak kan maken via ons afsprakensysteem: https://www.oud-heverlee.be/afspraak-ro

Indien het onderwerp van je afspraak niet tussen de afspraakmogelijkheden staat, stuur je best een mail naar de betrokken dienst. Zij zoeken de nodige info op en bezorgen je een antwoord.


ruimtelijke.ordening@oud-heverlee.be of 016 38 88 70
milieu@oud-heverlee.be of 016 38 88 75
infrastructuur@oud-heverlee.be of 016 38 88 60

Meer openingsuren