Openbaar onderzoek vervoerregio Leuven

De Vervoerregio Leuven is één van de 15 vervoerregio’s in Vlaanderen. Binnen de Vervoerregio Leuven bundelen 31 steden en gemeenten, de Vlaamse overheid en andere partijen ( de krachten om aan de mobiliteit van de toekomst te werken.

Duurzamer verplaatsen met nieuw regionaal mobiliteitsplan

Tegen 2030 moeten minstens 40% van de verplaatsingen in de regio rond Leuven duurzamer. Tegen 2050 willen we dat aandeel nog hoger, naar de helft. Dit is de ambitie van de vervoerregio Leuven. Wat betekent dat concreet? Meer te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer, met deelwagens of carpoolen en minder de auto nemen. Er is 4 jaar intensief gewerkt om deze mobiliteitsvisie vast te leggen in een regionaal mobiliteitsplan met een heel pakket aan acties. Deze zomer zal dit plan in openbaar onderzoek gaan. Dan kan je het inkijken bij je gemeente en opmerkingen delen. Lees hier de krachtlijnen.

Samen op de fiets

Om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen, willen we fietsen aangenamer én veiliger te maken. Het mobiliteitsplan zet in op fietssnelwegen en bovenlokale fietswegen. Dit vertaalt zich niet alleen in goed aangelegde en bewegwijzerde fietsvoorzieningen, maar ook in extra deelfietsen, fietsenstallingen en herstelpunten. We willen een ware fietscultuur installeren, met de fiets als logisch en efficiënt alternatief!

Openbaar vervoer voor iedereen

Op een aantal assen tussen stedelijke gebieden wordt een sterker aanbod van openbaar vervoer uitgebouwd en zal ook de doorstroming verbeteren. De meer landelijke omgevingen bedienen we optimaal met vervoer op maat. Zo bieden we openbaar vervoer op maat van iedereen. Een beter treinaanbod en het nieuwe station Haasrode maken van de trein een aantrekkelijk alternatief. Op een aantal locaties komen er extra deelwagens en deelfietsen. Zo kan je je treinrit combineren met een andere duurzame verplaatsing om op bestemming te geraken.

De juiste weg voor je trip

Autoverkeer wordt veiliger en vlotter door de verkeersdruk op lokale wegen en woonstraten te verminderen en in te zetten op andere verkeersroutes. Een duurzamer parkeerbeleid zorgt voor woon- en handelskernen die leefbaarder zijn. Elke stad of gemeente kan dit op maat concreet maken.

Vrachtverkeer bundelen

Doorgaande vrachtroutes en specifieke aanrijroutes naar de bedrijventerreinen worden vastgelegd. Zo zal de druk van vrachtverkeer op stedelijke gebieden en dorpskernen structureel verminderen.

We willen bedrijven groeperen op bedrijventerreinen die toegang bieden voor alle vervoersmogelijkheden. Zo vermindert de druk van het vrachtverkeer op de regio.

Sinds 2019 is de Vervoerregio Leuven één van de 15 regio’s waar het Vlaamse Gewest, 31 gemeenten, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, De Vlaamse Waterweg, De Werkvennootschap, het Departement MOW, NMBS, Infrabel en tal van andere actoren de krijtlijnen uitstippelen hoe we ons we duurzamer zullen verplaatsen voor de komende 10 jaar. Het Regionaal Mobiliteitsplan formuleert de toekomst van mobiliteit voor de vervoerregio op maat van alle verplaatsingen en vervoersmogelijkheden.

Deze zomer gaat het regionaal mobiliteitsplan in openbaar onderzoek. Dan kan je het Regionaal Mobiliteitsplan inkijken via deze link en opmerkingen delen. Schrijf je in via dit formulier als je op de hoogte wil blijven wanneer het openbaar onderzoek start. Surf naar vervoerregioleuven.be voor meer info.

Gepubliceerd op  ma 28 aug 2023