Openbaar onderzoek bouwkundig erfgoed tot 18 juni

Gepubliceerd op  di 12 mei 2020
Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Voor het eerst krijgt iedereen de kans om tijdens een openbaar onderzoek bezwaren of opmerkingen te formuleren.

Op dinsdag 12 mei 2020 loopt de schorsingstermijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed ten einde, zoals voorzien in het noodbesluit van de Vlaamse Regering en het verlengingsbesluit. De schorsingstermijn wordt niet verlengd. 

Vanaf dinsdag 12 mei loopt het openbaar onderzoek opnieuw volgens de normale modaliteiten verder voor een resterende termijn van 38 dagen. Het openbaar onderzoek loopt af op donderdag 18 juni 2020.

Vanaf 12 mei 2020 tot en met 18 juni 2020 verloopt het openbaar onderzoek weer volgens de normale, decretaal bepaalde procedure. Om de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te kunnen garanderen, zijn er wel enkele nieuwe afspraken.

Gezien de beperkte toegankelijkheid van onze kantoren raden we iedereen aan om zoveel mogelijk online deel te nemen aan het openbaar onderzoek op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van tot en met 18 juni 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

- Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.

- Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.

- Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9.00 – 12.00 uur en 13.00 -16.00 uur):

o Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel

o Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven