Openbaar onderzoek bouwkundig erfgoed

Gepubliceerd op  ma 24 feb 2020
Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Voor het eerst krijgt iedereen de kans om tijdens een openbaar onderzoek bezwaren of opmerkingen te formuleren.

Het dossier is raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 2 maart tot en met 30 april 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

- Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.

- Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.

- Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9.00 – 12.00 uur en 13.00 -16.00 uur):

o Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel

o Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven