Openbaar onderzoek - Voorlopige vaststelling rooilijn gedeeltelijke verplaatsing gemeenteweg 68bis, Bovenbosstraat 27 en 29, 3053 Haasrode, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B nrs 20N3 en 20M3

Gepubliceerd op  wo 13 jan 2021
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oud-Heverlee deelt mee dat de gemeenteraad op 15 december 2020 heeft beraadslaagd over de voorlopige vaststelling van het ontwerp-rooilijnplan ‘gedeeltelijke verplaatsing gemeenteweg 68bis’.

Bericht van openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oud-Heverlee deelt mee dat de gemeenteraad op 15 december 2020 heeft beraadslaagd over de voorlopige vaststelling van het ontwerp-rooilijnplan ‘gedeeltelijke verplaatsing gemeenteweg 68bis’.

De aanvraag heeft betrekking op volgende percelen:

Oud-Heverlee, 4de afdeling, sectie B, nummers 20N3 en 20M3.

Openbaar onderzoek

Over deze voorlopige vaststelling wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari 2021 tot en met 12 februari 2021.

U kan het dossier met bijkomende stukken digitaal inkijken op deze webpagina (bij https://www.oud-heverlee.be/bekendmakingen).

U kan het volledige dossier ook komen inkijken aan de balie Wonen, Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee. U kan hiervoor telefonisch een afspraak maken op het nummer 016 38 88 70.

Dit onderzoek gebeurt volgens de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Bezwaar of advies indienen

U kan een bezwaar of advies overmaken. Dit moet uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek tegen ontvangstbewijs afgegeven worden of aangetekend verzonden worden, gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.

Contact & openingsuren

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 70
Fax
016 38 88 09
E-mail
ruimtelijke.ordening@oud-heverlee.be

Vandaag

gesloten

Morgen

open van 9u - 12u30 & 13u30 - 16u30

Naar aanleiding van het Coronavirus werken wij enkel nog op afspraak.

Wens je een afspraak, neem dan contact op met de betrokken dienst:
ruimtelijke.ordening@oud-heverlee.be , 016 38 88 70
milieu@oud-heverlee.be, 016 38 88 75
infrastructuur@oud-heverlee.be, 016 38 88 60

Meer openingsuren