Omgevingsvergunningen en corona

Op 22 april heeft de Vlaamse Regering een verdere beslissing genomen betreffende de opschorting van openbare onderzoeken en de verlenging van de beroepstermijnen in het kader van de ‘corona-maatregelen’. Meer informatie hierover vind je op de website. www.omgevingsloketvlaanderen.be/verduidelijking-van-de-noodmaatregelen-rond-corona