Omgevingsloket - mail "Einddatum indienen verloopt bijna"

Gepubliceerd op  ma 23 sep 2019
U krijgt deze mail omdat de wetgeving op 1 oktober wijzigt en uw aanvraag nog samengesteld is volgens de ‘oude’ wetgeving. Als u uw aanvraag na deze datum wil indienen, zult u de aanvraag eerst moeten converteren naar de nieuwe versie.

U kreeg een mail met de titel
“Omgevingsloket - Project Nr: XXXXXXXXXX. Einddatum indienen verloopt bijna.”


Waarom krijgt u deze mail ?


Omdat de wetgeving op 1 oktober wijzigt, en uw aanvraag nog samengesteld is volgens de ‘oude’ wetgeving. Als u uw aanvraag na deze datum wil indienen, zult u de aanvraag eerst moeten converteren naar de nieuwe versie.


Belangrijk, de wetgeving wijzigt specifiek voor milieudossiers, maar projecten met stedenbouwkundge handelingen moeten ook naar de nieuwe versie converteren.


Hoe kan ik mijn project converteren naar een nieuwe versie ?


De actie waarmee u de conversie doet, vindt u onder het tabblad "PROJECTVERLOOP" bij de titel "OVERZICHT".


Na 1 oktober MOET u uw project eerst converteren vooraleer u het kan indienen.
Als u uw aanvraag voor 1 oktober wil indienen, moet u uw aanvraag niet converteren.
Als u nu al weet dat u uw aanvraag niet voor 1 oktober zal indienen, kunt u uw project vanaf maandag 23 september al converteren naar de nieuwe versie.


Meer info over parameter-versies van het omgevingsloket.


Bij het wijzigen van de regelgeving kan de dossiersamenstelling onderhevig zijn aan aanpassingen. Op 1 oktober wijzigt de regelgeving. Dan treden er een aantal bepalingen in werking van VLAREM-trein. Deze wijzigingen hebben impact op de samenstelling van de rubriekentabel bij een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA). Sommige rubrieken worden niet meer gebruikt, sommige rubrieken veranderen en sommige zijn nieuw. Dit betekent ook dat een omgevingsproject dat wordt aangemaakt op basis van de ‘oude rubriekentabel’ niet meer mag ingediend worden na 1 oktober. Een wijziging worden telkens op een specifieke datum van kracht waardoor aanvragen of meldingen ingediend na die datum de aangepaste
regelgeving dienen te gebruiken.
Gelet op de mogelijke complexiteit van een projectaanvraag verlopen er vaak maanden tussen de creatiedatum van een project in het loket en de uiteindelijke indieningsdatum. Dit zou kunnen betekenen dat een project dat reeds maanden in voorbereiding is, plots niet meer conform de regelgeving zou zijn waardoor het niet meer mag/kan ingediend worden. Dat is niet aanvaardbaar.


Hoe kan men checken in welke parameter-versie het project is opgesteld ?


De opsteller kan zelf niet direct zien in welke parameter-versie het project is opgemaakt, dit wordt niet vermeld op de schermen.
Bij het openen van een project uit je "Mijn Projecten"-lijst kan je een pop-up krijgen waarin vermeld staat tot wanneer je kan indienen en vanaf wanneer je eerst moet converteren naar een nieuwe versie vooraleer je kan indienen.
Wanneer de compleetheidscheck wordt uitgevoerd kan het systeem melden dat de huidige versie nog maar geldig is tot een bepaalde datum (bijvoorbeeld tot 1/10/2019 voor versie 52)


Mail
Vanaf een bepaalde datum kan men enkel nog indienen in de recente versie.
Vanaf 2 weken vooraleer die datum bereikt wordt, wordt er een éénmalige mailing worden uitgestuurd naar alle betrokken personen in het project dat nog in de fase "samenstelling" staat.
Bijvoorbeeld: versie 53 is van toepassing vanaf 1 oktober 2019. Daarom kregen alle betrokkenen rond 15 september 2019 een mail met de melding dat ze de huidige versie nog maar kunnen indienen tot 1 oktober 2019. Dat is de mail die u kreeg.


Als u het project na die datum wil indienen, moet u het eerst converteren naar de nieuwe parameter-versie.


Is elk project converteerbaar naar de nieuwe parameter-versie ?
Neen, indien u bijvoorbeeld in versie 52 rubrieken hebt gebruikt die in de nieuwe Vlarem aangepast zijn, dan moet u die rubrieken eerst manueel verwijderen vooraleer u het project kan converteren naar versie 53. Eens het project geconverteerd is naar de nieuwe parameter-versie, kan u de rubrieken toevoegen zoals voorzien volgens de nieuwe regelgeving.


Om te weten welke regelgeving geldig is, kan u hieronder de tabel "Overzicht parameter-versies" raadplegen.
Projecten die al lang in opmaak zijn, en dus opgemaakt zijn in een heel oude versie, kunnen niet worden geconverteerd.


Is mijn project betrokken bij de gewijzigde wetgeving ?
Niet noodzakelijk.
Op 1 oktober wijzigt enkel de VLAREM-wetgeving. Misschien bevat uw project enkel stedenbouwkundige handelingen (bijvoorbeeld het bouw van een woning, het plaatsen van en veranda, het kappen van een boom,...). Dan zal uw project na conversie nog hetzelfde zijn als voor de conversie. Maar ook in dat geval zult u uw project dus eerst wel moeten converteren vooraleer u het indient.


Waarom krijg ik een mail, terwijl ik geen betrokken partij ben in dat project ?
In oudere versies van het omgevingsloket werden alle personen gekopieerd, ook als de personen inmiddels geen lees- en schrijfrechten meer hadden in het project.
De waarschuwingsmail die twee weken voor het bereiken van de begindatum van de nieuwe versie wordt verstuurd, zal alle gekende hoedanigheden mailen uit dat project.
Hierdoor kan het zijn dat u een mail ontving terwijl u zelf geen betrokken partij meer bent in het gedupliceerde project. Dan mag u de mail gewoon negeren.


Gebruik van oude versie voor analoog ingediende projecten (enkel voor vergunningverlenende overheid)
Een project kan analoog tijdig ingediend zijn, maar er kan een nieuwe release versie zijn vooraleer de overheid het project kon digitaliseren. De samenstellend ambtenaar moet bijgevolg bij het creëren van een digitaal dossier tot een gegeven periode kunnen aangeven dat het project werd ingediend volgens de oude wetgeving.


Overzicht parameter-versies
versie omschrijving link naar de regelgeving
52 VLAREM II regelgeving, geldig tot 1/10/2019
53 VLAREM III regelgeving, geldig vanaf 1/10/2019 Lees hier wat er verandert in de regelgeving door de VLAREM.

Contact & openingsuren

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 70
Fax
016 38 88 09
E-mail
ruimtelijke.ordening@oud-heverlee.be

Vandaag

gesloten

Morgen

gesloten

Wenst u een afspraak, neem dan rechtstreeks contact op met de betrokken dienst.

Meer openingsuren