Notarisinformatie

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

U of uw notaris (bij voorkeur) dient uw aanvraag in bij het gemeentehuis. Dit is mogelijk via bijgevoegd formulier 'notarisformulier'.

Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Ingevolge de raadsbeslissing van 15 december 2019 werd er beslist een retributie te heffen op het bekomen van administratieve inlichtingen. De kosten bedragen:

- 30,00 EUR voor een uittreksel uit het vergunningenregister;

- 30,00 EUR voor een uittreksel uit het plannenregister;

- 30,00 EUR voor mini-vastgoedinformatie (overige stedenbouwkundige inlichtingen naast de uittreksels uit plannen- en vergunningenregister);

- 90,00 EUR voor de drie documenten samen.