Vacatures bij gemeente en OCMW Oud-Heverlee

Gepubliceerd op  do 06 feb 2020
Werk je graag samen voor het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners en dat in een aangename werkomgeving, solliciteer dan zeker voor één van onze vacatures.

Oud-Heverlee is een landelijke, bosrijke gemeente, met ambitieuze “nabije toekomstplannen”. Onze dynamische personeelsploeg zet zich dagelijks in voor onze +/- 11.000 inwoners om deze ambities waar te maken. Heb jij een uitgesproken collegiale instelling, werk je graag samen voor het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners en dat in een aangename werkomgeving, solliciteer dan zeker voor één van onze vacatures.


HALFTIJDS (M/V) ADJUNCT VERANTWOORDELIJKE KINDERDAGVERBLIJF (B1-B3) – CONTRACTUEEL

Staat onder leiding van de verantwoordelijke kinderdagverblijf in voor het pedagogisch handelen in het kinderdagverblijf. Geeft, in samenspraak met de verantwoordelijke leiding en coaching aan de kinderbegeleiders en coördineert het team, vertaalt mee de visie van het kinderdagverblijf.

Diploma: bachelor


VOLTIJDS (M/V) DESKUNDIGE BELEIDSMEDEWERKER – COMMUNICATIE (B1-B3) – STATUTAIR

Ontwikkelt en onderhoudt de externe en interne communicatiekanalen om op een open, duidelijke, correct en transparante manier te communiceren over het beleid, de gemeentelijke dienstverlening, het vrije tijdsaanbod, samenwerking met partners en de troeven van Oud-Heverlee, naar respectievelijke doelgroepen, waaronder de medewerkers van onze organisatie, inwoners, gemeentelijke adviesraden, scholen, handelaars,…

Zorgt voor de correcte en tijdige afhandeling van verschillende administratieve kerntaken zoals de voorbereiding en afwerking van de bestuursvergaderingen en de binnenkomende communicatie.

Staat mee in voor goed functioneren van het digitale verwerkingsproces van meldingen en takenafhandeling.

Diploma: bachelor


VOLTIJDS (M/V) DESKUNDIGE BOEKHOUDEN (B1-B3) - STATUTAIR

De financiële dienst zorgt voor het beheer, het toezicht en de controle, de planning en het advies op het vlak van de financiën van gemeente en OCMW. De deskundige boekhouden staat onder leiding van de financieel directeur in voor o.a.. het beheer en de controle van de boekhouding en jaarrekening, de opmaak van het meerjarenplan, de inning van ontvangsten, de opmaak van belastingreglementen, de verwerking van belastingkohieren.

Diploma: bachelor


HALFTIJDS (M/V) VERANTWOORDELIJKE PROJECTEN PATRIMONIUM (A1a-A3a) – CONTRACT TOT 31 DECEMBER 2025

Staat, onder leiding van het afdelingshoofd infrastructuur, in voor het goede verloop van de nieuwbouwprojecten en vernieuwbouw/renovatieprojecten van het meerjarenplan: dossieropmaak, overleg met stakeholders, administratieve opvolging en werfopvolging van de patrimoniumprojecten.

Diploma: master of een diploma universitair onderwijs, of diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Rijbewijs B is een vereiste.


VOLTIJDS/HALFTIJDS (M/V) TECHNISCH ASSISTENT WEGENIS-GROEN (D1-D3) – STATUTAIR / CONTRACTUEEL / VERVANGINGSOVEREENKOMST

Staat, onder leiding van de deskundige werken, in voor het dagelijks onderhoud en kleine herstellingen van wegenis- en groenwerken, op een efficiënte en kwaliteitsvolle werkwijze, met respect voor het beschikbare materialen, producten en machines.

Diploma: geen diploma vereist.

DEELTIJDSE HUISHOUDHULP VOOR CONTRACT ONBEPAALDE DUUR/VERVANGINGSOVEREENKOMST MET EEN WERFRESERVE VAN 3 JAAR

Uw taak bestaat uit het wekelijks onderhoud van de woning bij hulpbehoevende personen in de gemeente (dweilen, afstoffen, ramen kuisen, …) Daarnaast staat u ook sporadisch in voor andere huishoudelijke taken zoals wassen en strijken of boodschappen doen.


JOBSTUDENT VOOR DE DIENST HUISHOUDHULP


JOBSTUDENT VOOR DE GEMEENTELIJKE GROENDIENST


Solliciteren

Voelt u zich aangesproken en voldoet u aan de vereiste voorwaarden, dan kunt u zich kandidaat stellen met duidelijke vermelding van de beoogde functie(s) via één van onderstaande manieren:

  • het online sollicitatieformulier 
  • via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be;
  • door een per post verzonden sollicitatiebrief, met afschrift diploma en CV, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee;
  • door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief, met afschrift diploma en CV, af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee.

De vermelde functies worden immers open verklaard voor aanwerving en samenstelling van een wervingsreserve van 3 jaren.

Uiterste datum voor kandidatuurstelling: DONDERDAG 5 MAART 2020.

Contact & openingsuren

Personeel

Adres
Gemeentestraat 2, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 29
Fax
016 38 88 09
E-mail
personeel@oud-heverlee.be

Wenst u een afspraak, neem dan contact op met de betrokken dienst.

Meer openingsuren