Vlaams-Brabant: risicocode GEEL - gevaar, wees voorzichtig!

De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Natuurbeheerders zijn waakzaam.

Deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.

Wat betekent risicode geel?

GROEN: Weinig gevaar. 
Er is geen bijzonder risico op natuurbrand.

Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar. 
De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt.

Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte.

Het bemannen van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten.

ORANJE: Hoog gevaar. 
Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.

Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.

Het bemannen van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten.

ROOD: Acuut hoog gevaar. 
Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden. Vuur maken is verboden.

Natuurbeheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet.

De brandtorens worden bemand; tenzij anders overeengekomen door Natuur en Bos en de brandweerdiensten op basis van lokale omstandigheden.

Op de website van ANB kan u de natuurgebieden terugvinden waarop deze waarschuwing betrekking heeft https://www.natuurenbos.be/brandfase-vlaams-brabant en vindt u ook nog aanvullende informatie over de verschillende risicocodes.

Gepubliceerd op  vr 17 jun 2022