Aanvraagformulier toelage treinabonnement Sint-Joris-Weert

Gepubliceerd op  wo 10 jan 2018
De aanvrager dient een kopie van het aangeschafte treinabonnement, waarin het traject Sint-Joris-Weert - Leuven vervat zit, over te maken via het formulier in het e-loket (zie verder) en dit voor 1 april 2018.

Aan de inwoners van Sint-Joris-Weert wordt een toelage gegeven, gelijk aan 50% van de waarde van een treinabonnement tweede klasse (na aftrek van andere voordelen zoals werkgeversbijdrage, voordeel gehandicapte personen,…), steeds beperkt tot het traject Sint-Joris-Weert - Leuven, gedurende de periode waarin De Lijn omwille van de wegenwerken aan de Leuvensestraat niet voorzag in een verbinding tussen Sint-Joris-Weert en Leuven.

Het betreft aanvragen tussen 1 september en 31 december 2017.

De waarde van het traject Sint-Joris-Weert - Leuven wordt berekend aan de hand de berekeningstool op de website van de NMBS. Er wordt uitgegaan van de waarde van een maandabonnement. De terugbetaling gebeurt bij de beëindiging van de werken. 

 

 

Contact & openingsuren

Informatie en communicatie

Adres
Gemeentestraat 2, 3054Oud-Heverlee
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
016 38 88 00
Fax
016 38 88 09
E-mail
info@oud-heverlee.be

Wenst u een afspraak, neem dan contact op met de betrokken dienst.

Meer openingsuren