Nieuw politiegebouw PZ Voer en Dijle - Eerste spades in de grond

Nadat de eerste voorbereidende werkzaamheden al waren gestart, werd vanochtend het officiële startschot gegeven voor de bouw van het politiecommissariaat. De "eerste spadesteek" gebeurde in aanwezigheid van onder andere de leden van het politiecollege en de korpsleiding van de politiezone.

Eind april 2022 werd de opstart van het project om een nieuw centraal gelegen politiecommissariaat te bouwen aangekondigd, vandaag gaat de bouw van start. 

Het nieuwe gebouw van de Politiezone Voer en Dijle is het sluitstuk van de fusieoperatie die startte begin 2017, waardoor de Politiezones Dijleland en Tervuren één eenheid gingen vormen. 

De ontwikkeling van het industriepark gelegen aan de Jenne Boisschotstraat – op de grens van de gemeenten Bertem en Tervuren – bood de politiezone de kans om een terrein van 40 are aan te kopen en daarop een nieuw ‘state-of-the-art’ politiegebouw te gaan bouwen. Door de centrale ligging in ons grondgebied zal dit de dienstverlening alleen maar ten goede komen. 

De politiezone hoopt in 2025 haar intrek te kunnen nemen in het nieuwe gebouw.

Gepubliceerd op  ma 18 sep 2023

Contact & openingsuren

Centraal onthaal politiezone Voer en Dijle