Meldpunt huren

Ervaar jij een vorm van discriminatie bij de zoektocht naar een woning? Woon je in een huurwoning waarbij de woningkwaliteit de wensen overlaat? Ontbreekt er isolatie en heb je hiervoor een hoge energiefactuur? Deze, maar ook andere oorzaken, kunnen leiden tot problematische situaties.

Een verhuurder mag zelf kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt, maar deze keuzevrijheid is niet onbeperkt. De verhuurder moet rekening houden met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie.

Concreet betekent dit dat de verhuurder zijn keuze niet mag baseren op geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, genderidentiteit, genderexpressie, sociale positie, nationaliteit, ras, huidskleur, origine of nationale of etnische afstamming.

Er bestaan verschillende soorten discriminatie:

  • Directe discriminatie (bv. enkel Belgische nationaliteit toegestaan)
  • Indirecte discriminatie (bv. geen huisdieren welkom)
  • Onbewuste discriminatie (bv. geen grote gezinnen, want die maken te veel lawaai)
  • Opdracht tot discriminatie (bv. de verhuurder vraagt aan de vastgoedmakelaar om geen mensen van vreemde origine toe te laten)
  • Weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een handicap

Verhuurders zijn zich er niet altijd van bewust dat ze discrimineren. Ze laten zich bijvoorbeeld leiden door vooroordelen of eerdere negatieve ervaringen. Nochtans is discriminatie op de huurmarkt bij wet verboden.

Wil je graag een melding doen over een problematische situatie? Zorg dan dat je voldoende bewijzen verzamelt, zoals duidelijke e-mails, foto’s, getuigenissen,…

Je kan contact opnemen met het WoonEnergieloket via woonenergieloket.oud-heverlee@igo.be voor begeleiding en antwoord op jouw vragen.

Het WoonEnergieloket kan ervoor zorgen dat je klacht ingediend wordt bij het Vlaams Mensenrechteninstituut, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.